Svenska Fotbollförbundets Licensnämnd har beviljat elitlicens för alla klubbar i Allsvenskan och Superettan som ska elitlicensprövas inför säsongen 2018.

Svenska Fotbollförbundet skriver att alla klubbar har visat positivt eget kapital i sina periodiserade bokslut per 31 augusti 2017 och att alla klubbar har uppvisat likviditetsplaner som visar att de kan klara sina betalningar under resten av året samt visat resultatprognoser för resten av året som vid inte orealistiska antaganden innebär att deras egna kapital kan bli noll eller positivt den 31 december 2017.

Samtliga klubbar i Allsvenskan och Superettan har också uppfyllt kravet på betalningar per den 31 augusti 2017, samt intygat att de inte saknar ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten hela nästkommande verksamhetsår.

Alla klubbar har också uppfyllt de övriga elitlicenskraven, som avser huvudtränare, säkerhetsansvarig, säkerhetsorganisation och medicinsk undersökning, där elitlicenskravet avseende huvudtränare för IF Brommapojkarna har ansetts uppfyllt med hänvisning till särskilda skäl.

Även alla klubbar i Damallsvenskan har beviljats elitlicenser för 2018.