Förbundsstyrelsens arbetsgrupp för Jämställdhet och Mångfald har, bland annat, föreslagit ett antal åtgärder för att skapa förutsättningar för att vi ska bli fler som är beredda att jobba som ledare i svensk fotboll.

Svensk fotboll har initierat utbildning, rekryteringsprojekt för fler kvinnliga idrottsledare och lanserar nu ett pilotprogram för att skapa en framtida rekryteringsbas för ledaruppdrag inom svensk fotbolls olika delar.

Programmet innehåller fokus på lärande och erfarenhetsutbyte och vi söker 14 adepter som är intresserade av att vara våra första piloter. Om du har någon i 18-30 årsåldern i din närhet be honom eller henne att läsa annonsen på hemsidan och skicka in en intresseanmälan till Svenska Fotbollförbundet. Vi söker nu de 14  pionjärerna som vill vara med och påverka svensk fotbolls framtid.

Välkomna till ett mycket spännande pilotprojekt där Förbundsstyrelsen och dess kommittéer kommer vara involverade och där hittar vi mentorerna till den 14 adepterna.

Bifogat finner du annonsen som finns utlagd på Svenska Fotbollförbundets hemsida;  http://fogis.se/om-svff/jobb/

Bästa hälsningar Karl-Erik Nilsson, Ordförande Svenska Fotbollförbundet