European Leagues höll i slutet av april ett möte i Amsterdam där den europeiska fotbollens framtid diskuterades. Den stora frågan för de medverkande klubbarna var svårigheten för alla klubbar att konkurrera på samma nivå, både på liganivå och ett internationellt perspektiv.
– Vårt uppdrag är att skydda och utveckla en konkurrenskraftig balans i de professionella ligorna i Europa, säger Lars-Christer Olsson, ordförande i European Leagues, och i Svensk Elitfotboll.

Att vissa av Europas storklubbar rycker ifrån de andra, framför allt ekonomiskt, anses vara ett problem eftersom de mindre klubbarna inte bara kan konkurrera på samma villkor – de får också svårt att någonsin komma upp på samma nivå som de andra. Detta anser European Leagues vara ett problem och att fotbollens popularitet på lång sikt kan påverkas negativt.

– Vi arbetar för fotbollens, spelarna, supportrarnas och så klart klubbarnas bästa. Den här workshopen var till stor hjälp för oss i våra ambitioner att fullfölja vårt uppdrag att vara de europeiska fotbollsligornas röst.

Mötet enades att alla klubbar, ligor och intressenter tillsammans måste jobba långsiktigt för att vända den här trenden.

Läs mer på European Leagues hemsida.

Fakta European Leagues:
European Leagues växte sig starka under namnet European Professional Football Leagues (EPFL). Organisationen bildades 2005 ur föregångaren EUPPFL (Association of European Union Premier Professional Football Leagues) och har sin bas i Nyon i Schweiz. European Leagues är en paraplyorganisation för sina medlemmar – 32 fotbollsligor i Europa, däribland Allsvenskan och Superettan – och för bland annat deras talan mot UEFA och FIFA.

European Leagues strävar efter ett samarbete, vänskapliga relationer och enighet mellan medlemsligorna samt att European Leagues gör gemensam sak för ligorna i diskussionerna med fotbollsförbund, myndigheter och intressenter, för att utveckla fotbollen på ett positivt sätt.

European Leagues vill lyfta fram politiska, sociala, kulturella, ekonomiska och utbildande dimensioner i fotbollen för att skapa en positiv utveckling på och utanför planen.

European Leagues vill vara en stark gemensam röst för alla fotbollsligor i Europa