Klubbarna inom Svensk Elitfotboll har enats om en modell för fördelning av regeringens senaste krisstöd som administrerats av Riksidrottsförbundet (RF). 
– Vi har arbetat för att hitta en transparent och hållbar modell, säger Mats Enquist, Generalsekreterare på Svensk Elitfotboll.

Det stöd som delas ut är baserat på de ansökningar som klubbarna själva har skickat in, baserade på klubbarnas uppskattade intäktsbortfall. Tre tilldelade ”potter” har bildats ur detta utifrån hur klubbarna har sökt, för Allsvenskan, Superettan och för Europaspel.

Pengarna till klubbarna delas ut enligt följande princip:

1. Varje klubb i Allsvenskan och varje klubb i Superettanfår ett enhetligt basbelopp baserat på den liga de tillhör

2. Resterande pengar fördelas ut proportionerligt i två potter :
–  50% baserat på klubbarnas procentuella andel av den totala omsättningen 2019 och – 50% baserat på klubbarnas procentuella andel av de totala publiksiffrorna 2019.

– Detta ger en transparant och enhetlig bas för att ersätta klubbarna, så att olikheter eller oklarheter i själva ansökningsförfarandet inte avgör hur pengarna fördelas. De som 2019 haft störst omsättning och mest publik är också rimligen de som förlorat mest i år. Sedan finns dessutom en solidarisk del för att jämna ut skillnader. 

– Modellen är identisk med hur vi fördelade krisstödet som delades ut innan sommaren, och det visar på stark sammanhållning och solidaritet i dessa svåra tider, menar Mats Enquist.

Europastödet delas separat ut enbart till de klubbar som haft sådana matcher.

SEF-klubbarna har även enats om att avsätta fem miljoner kronor från sina medel i ett solidariskt stöd till damernas elitklubbar i EFD.

Pengarna kommer elitklubbarna tillgodo inom kort.