Förbundsstyrelsen beslutade idag, efter beredning av SEF och EFD, om fördelning av det så kallade kompensationsstödet till landets elitklubbar. Med total enighet, och stöd av samtliga herrelitklubbar, fastslogs en fördelning där SEF-klubbarna avstår del av sitt stöd till förmån för EFD:s föreningar.

Fotbollens totala del av regeringens stödpaket till idrotten uppgår till 159 miljoner kronor, av dessa kommer 41 miljoner kronor att fördelas av Riksidrottsförbundet direkt till landets klubbar under elitnivån. Fördelningen av elitklubbarnas del hanteras av SvFF, efter beredning av SEF och EFD. 

Stödet, som är en kompensation för uteblivna intäkter och ökade kostnader till följd av covid 19-pandemin, kommer att fördelas mellan herr- och damklubbarna så att EFD:s klubbar får 100 procent av ansökt belopp, medan SEF:s klubbar totalt sett får 41,5 procent av ansökt belopp.

– Denna fördelning möjliggörs av att SEF-klubbarna avstår fem miljoner kronor som används för att EFD-klubbarna ska kunna få allt man ansökt om. Det är mycket glädjande att se den solidaritet som finns inom fotbollssverige i denna mycket utmanande situation, säger Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson.

– Sedan är det ett faktum att herrklubbarna ändå får betydligt mer än damklubbarna, men herrklubbarna har samtidigt förlorat mer. Stödet bygger på de intäkter klubbarna normalt sett har – men som man i och med pandemin går miste om – och där är skillnaden mellan dam och herr betydande. Det gör det ännu viktigare att vi i detta utsatta läge jobbar tillsammans och beaktar stödet utifrån ett jämställdhetsperspektiv – något som också regeringen efterfrågat, säger Nilsson.

Annika Grälls, ordförande EFD:
– Många klubbar lever med små ekonomiska marginaler redan i utgångsläget – pandemin har skapat en situation som är mycket besvärlig och blir allt svårare att hantera. Att det blir en fördelning som ger damklubbarna hela det belopp man sökt betyder mycket. Vi uppskattar den dialog vi har haft med SEF och beslutet vi enats om – vi vet ju att även SEF-klubbarna är hårt ansatta av pandemins effekter.

Lars-Christer Olsson, ordförande SEF:
– I svensk fotbolls strategi står det uttryckligen att vi vill varandras framgång. Att vi i den svåraste av tider hittar gemensamma lösningar för att så många klubbar som möjligt ska kunna överleva är ett styrkebesked, och ett bevis på att fotbollen lever som den lär. Beslutet att ta fem miljoner kronor från den pott herreliten fått från regeringens krisstöd och omfördela dessa till damelitfotbollen stöds enhälligt av klubbarna i Allsvenskan och Superettan.

Ersättning för uteblivna intäkter från deltagande i Europa League-kval och Women’s Champions League kommer också att betalas ut till berörda klubbar. BK Häcken har dessutom beviljats stöd för uteblivna intäkter från Gothia Cup.

Regeringen har utöver önskemålet om att behovet av ökad jämställdhet ska beaktas också framfört att ekonomiskt ansvarstagande hos föreningar ska premieras vid fördelningen av stödet.

– Vad gäller frågan om ekonomiskt ansvarstagande har vi i samråd med intresseorganisationerna valt att avsätta 3 procent av stödet till klubbarna i Allsvenskan för att hantera denna del i ett senare skede, när klubbarnas ekonomiska redovisning för 2020 är klar, säger Karl-Erik Nilsson.