Det historiska första akademichefsmötet under Unicoachs flagg hölls i början av februari i Stockholm. På plats fanns alla klubbarna i Svensk Elitfotboll men på delar av mötet också cirka 35 andra klubbar från Division 1 och Division 2.
– Nu är vi igång. Unicoach kommer göra mycket gott för den svenska elitfotbollen, säger Svante Samuelsson, Sportchef på Svensk Elitfotboll.

Nätverksmötet innehöll information om den nyligen avslutade certifieringen och en lättare analys av vad som framkom där. En stor vikt lades också på att Svenska Fotbollförbundets Johan Claesson informerade om spelansvar och farorna med matchfixning. Unibet fanns också på plats och presenterade sig och berättade om sitt partnerskap och om Unicoach.

Nätverket erbjöd under vissa delar av mötet ett antal klubbar utanför Svensk Elitfotboll att delta. På det första mötet deltog cirka 30 klubbar från Division 1 och Division 2.

– Vi är glada att klubbarna i Division 1 och Division 2 kan, och vill, medverka på delar av våra träffar. Vi behöver ta det ansvaret för svensk fotboll i sin helhet. Det gynnar oss alla, menar Svante Samuelsson.

Medverkade gjorde även Svenska Fotbollförbundet genom Thomas Turesson och Anton Johnsson som presenterade sitt elitprojekt från 2021 och framåt samt tävlingskalendern för 2020.