Hammarby IF sjösätter klubbens största samhällsengagemang någonsin. I satsningen Samhällsmatchen vill Hammarby förstärka sina band till staden och invånarna i södra Stockholm. Inom ramarna för Samhällsmatchen så kommer det att genomföras en rad aktiviteter och projekt för barn och unga med fokus på hälsa, integration, jämställdhet och sysselsättning.

Allt fler klubbar inom Svensk Elitfotboll väljer att ta ansvar och engagera sig socialt utanför fotbollsplanen. Ett arbete som är av yttersta vikt för samhället och som visar fotbollens räckvidd och kraft. Ett av de senaste initiativen är Hammarby IF:s Samhällsmatchen som har sin utgångspunkt i att få barn och ungdomar i södra Stockholm engagerade och aktiverade.

– Med Samhällsmatchen vill vi vara med och bidra till ett bättre samhälle, stärka samverkan med offentliga aktörer och visa hur fotbollen kan vara en katalysator för hälsa, integration, jämställdhet och sysselsättning. Samtidigt vet vi att flera av våra nuvarande och blivande partners driver olika CSR-projekt och nu öppnar vi upp möjligheten att driva dessa tillsammans med oss. Inom fotbollen och i Hammarbyfamiljen finns det en enorm positiv kraft som kan vitalisera olika samhällssatsningar. Jag är övertygad om vi kommer kunna bevisa det inom en snar framtid, säger Richard von Yxkull, ordförande i Hammarby Fotboll till klubbens hemsida.

Hammarbys Samhällsmatchen utgår precis som Svensk Elitfotbolls samhällsengagemang från tre av FN:s 17 globala hållbarhetsmål, nämligen hälsa och välbefinnande, arbete och sysselsättning och minskad ojämlikhet i samhället.

– Vi har tagit fram ett fokusområde för respektive FN-mål, tittat på var och hur vi kan göra mest nytta och satt upp mätbara mål. Vårt fokus kommer därför ligga på sysselsättning, hälsa och jämlikhet, säger Abel Abraham, CSR-ansvarig hos Hammarby Fotboll.

Hammarby ingick sedan någon vecka tillbaka också i en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen för att genom en egen Karriärdag lyckas skapa sysselsättning till personer långt utanför arbetsmarknaden.

Läs mer på samhällsmatchen.se