Anders Almgren, SLO i Göteborg, kommer ägna tiden efter säsongen till att hjälpa Agneta Blom, samordnaren för positiv supporterkultur och mot idrottsrelaterad brottslighet, med en utredning.
– Personligen tycker jag det är positivt att en företrädare för regeringskansliet ger den här typen av uppdrag till någon som både har rötterna i supporterkulturen och erfarenhet av arbete inom en elitfotbollsförening, säger Almgren till IFK Göteborgs hemsida.

Anders Almgren kommer att vara borta från Kamratgården till den 15 januari nästa år. Utredningen som Almgren ska assistera Agneta Blom med tar avstamp i tidigare betänkanden och rapporter från de nationella samordnarna och ska fördjupa tankarna exempelvis kring hur man kan öka fotbollens och andra aktörers förmåga att praktiskt stödja positiv supporterkultur, stärka positiva sociala miljöer och strukturer samt arbeta med attityder och värdegrund.

Almgren betonar att han får jobbet för sin utbildning och inte för sin roll som SLO, även om det också spelar in.
– Formellt har jag fått uppdraget på grund av den sociologiexamen med samhällsanalytisk inriktning som jag läste in härom året. Jag agerar alltså inte som SLO i det här fallet, även om erfarenheterna från SLO-uppdraget förstås var en merit då jag valdes, säger Almgren till ifkgoteborg.se

Almgren är glad över uppdraget och menar att den tillfälliga rekryteringen ger goda signaler om att fenomenet fotboll och supportrar är en företeelse som tas på allvar även på högsta nivå.

Fakta SLO:
En Supporter Liaison Officer är en person från de egna leden som har god kännedom om sin egen klubb och dess supportrar och är den givna kontakten när kommunikationen går från båda hållen mellan supportrarna, klubbarna och polisen inför, under och efter match. SLO:n är helt enkelt spindeln i nätet när de olika parternas åsikter ska förmedlas mellan varandra.

För sex av klubbarna (IFK Göteborg, GAIS, AIK, Djurgården, Hammarby och Malmö) ingår SLO-tjänsten som ett viktigt stödverktyg i projektet Stå upp för fotbollen som drivs av Svensk Elitfotboll i samarbete med Swedbank, TV4-gruppen, Svenska Spel och Deloitte. Projektet är en del i Svensk Elitfotbolls supportersatsning, och har syftet att sprida fotbollen som positiv drivkraft och öka tryggheten på läktarna. Det ska vara säkert att gå på fotboll.

Robert Johansson / FOTO: Bildbyrån