Sedan januari 2020 så har Unibet varit Svensk Elitfotbolls huvudpartner. Med sig in i partnerskapet följer ett hårt jobb för att motverka matchfixning och osunt spelande. Bland annat genom att engagera sig i ligaintegritet och att finansiera rollen Integrity officers i klubbarna.

– Vår ambition som huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan är att främja hela fotbollsupplevelsen, från liga, klubbar och spelare till supportrar och samhället i stort. För att lyckas med detta handlar det om ett långsiktigt arbete där vi tillsammans tar ansvar, bidrar till regelefterlevnad, bygger trovärdighet och motverkar matchfixning och osunt spelande, säger Per Carlander, Sverigechef på Unibet.

Som ett första steg i arbetet med integritet så finansieras en tjänst på SEF som kommer att arbeta dedikerat med matchfixning och spelansvar. Varje elitförening ska sedan våren 2020 också ha en Integrity officer i sin verksamhet.

– Det är en ny roll där en person nära verksamheten, oftast sportchefen i klubben, kommer finnas tillhands för att ge ännu bättre möjligheter att ligga steget före i kampen mot matchfixning och osunt spelade genom att förebygga, utbilda och finnas tillgängliga för de som behöver stöd, menar Per Carlander.

– För oss är det viktigt att bygga en struktur ute i klubbarna och att aktivera en person som är nära spelarna och ledarna. Nu har vi 32 utbildade personer tillgängliga ute i klubbarna. Det måste vara otroligt tydligt för alla spelare och ledare, att har man frågor om spel, spelande, matchfixning och liknande, så är det den här personen man ska kontakta. 

Dedikerade utbildningar
Utöver en generell utbildning för alla spelare och ledare i klubbarna så kommer varje Integrity officer att få dedikerade utbildningar för att alltid kunna ligga steget före.

– Det är ett proaktivt arbete. En Integrity officer ska kunna snappa upp signaler i trupp och ledning, agera utifrån det och jobba förebyggande. En Integrity officer ska finnas tillgänglig för de som behöver stöd. Det är tydligt att det idag av naturliga skäl finns en tystnadskultur, främst runt matchfixning där det kan vara hot och utpressning inblandat. En individ har hamnat fel och vill inte prata om det. Det finns även skam inblandat. Att bryta den barriären är ett stort steg för spelaren själv eller för en spelare som hört något. Gör man en sådan sak så är det ett stort steg att kontakta någon centralt som man inte känner, men att prata med någon man träffar varje dag, som du känner och har förtroende för är en annan sak. Det är en jättenyckel i vårt arbete. Spelaren kan vara öppna och prata om de här sakerna med sin Integrity officer.

För Unibet betyder arbetet med hållbarhet och integritet nästan allt. Företaget lägger en stor vikt att kunderna måste känna trygghet och förtroende för Unibet.

– Integritet för oss är på något sätt kärnan i allt vi gör. Ser man vår verksamhet, så det absolut viktigaste för kunden, är att de kan lita att de spelar på väl kontrollerade, säkra produkter, med hög integritet. Det handlar om allt från att säkerställa alla våra spel och produkter till att vi har kontroll på allt vi gör, resultat och uppföljning. Känner inte kunden att det är tryggt så stannar den inte kvar.

– En stor del av integriteten är att vi måste kunna erbjuda matcher som folk kan lita på, matcher som avgörs på sportsliga grunder. Det är just oförutsägbarheten med idrott som är tjusningen, att man aldrig vet vilka som vinner på förhand. Utan den tappas hela intresset för sport. Ingen vill se eller besöka en match som de vet att resultatet är bestämt på förhand. Som vi ser det är matchfixning den absolut största fienden för fotbollen, en betydligt större fiende än dopning. 

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN / Cop 234

0% intäkter från problemspelare
Kindred Group där Unibet ingår arrangerar en hållbarhetskonferens varje år och varje år ger företaget ut en hållbarhetsrapport.

– Vi jobbar, genomgående över hela koncernen, med hur företaget kan arbeta hållbart. Hållbart för oss är inte bara att vi arbetar utefter hur miljön regleras men också i att vi önskar att våra kunder har ett hållbart spelande. Vi har ett uttalat mål som nog många inte känner till, att 2023 så ska 0% av våra intäkter komma från problemspelare. Den generella bilden är att ett online spelbolag har mycket intäkter från folk med missbruk men det är en bred missuppfattning. 

– Vi önskar att våra kunder ska ha ett sunt förhållande till spel. Vi vill att det ska vara kul för kunden att spela och så fort vi ser tecken på något annat så sätter vi in de mest effektiva åtgärderna för just den kunden.

– Vi är ett hel-digitalt företag och genom detta så har vi väldigt sofistikerade system som följer kunden och som signalerar så fort kunden bryter sitt vanliga spelmönster. Och så fort detta sker så kontaktar vi kunden. Målet med 0% intäkter från problemspelare till 2023 följer vi upp mycket noga och vi närmar oss målet ordentligt.

Svensk Elitfotbolls resurs mot matchfixning, Anders Wikström, arbetar kontinuerligt med proaktiva och reaktiva insatser kring integritetsfrågor hos SEF. Med införandet av Integrity Officer på klubb kommer han fungera som ett stöd och bollplank mot alla 32 lokala Integrity officers 

– Ser man på den spelaromsättning som finns ute i klubbarna så är det svårt att centralt se till att alla genomgår utbildningen hela tiden. Men i varje klubb kan man hela tid se till att alla har genomgått utbildningen och har koll som en del av introt och välkomnandet till klubben, menar Per Carlander.

Nyligen färdigställdes en ny utbildning i anti-matchfixning och spelansvar som ska genomgås av samtliga spelare och ledare i de 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Denna baseras på de regler för matchfixning som tagits fram av Riksidrottsförbundet, samt det nya spelfuskbrott som tillkom med den nya spellagen, och som innefattar Spelinspektionens kommande föreskrifter om förbud avseende matchfixning.

– Utbildningen är obligatorisk för alla spelare och ledare att genomgå innan säsongsstart.

– I december 2019 gick Kindred Group, där Unibet ingår, in i ett partnerskap med European Football for Development Network (EFDN), som jobbar med hållbarhetsfrågor inom fotbollen i Europa. I det samarbetet har vi tagit fram och levererat en utbildning på anti matchfixning som ska göra att alla akademispelare i alla 86 medlemsklubbar i EFDN i hela Europa får en höjd medvetandehet hos sina ungdomsspelare. Det är oftast där det börjar.

Svensk Elitfotboll lanserade nyligen tillsammans med Unibet ett samarbete med Karolinska Institutet (KI) där elitspelarnas psykiska hälsa ska kartläggas och vars resultat gör att fotbollen får en vetenskaplig grund att stå på för att kunna jobba vidare med individernas välbefinnande.

Svensk Elitfotboll lanserade nyligen tillsammans med Unibet ett samarbete med Karolinska Institutet (KI) där elitspelarnas psykiska hälsa ska kartläggas och vars resultat gör att fotbollen får en vetenskaplig grund att stå på för att kunna jobba vidare med individernas välbefinnande.

– Att få beskrivit från ett vetenskapligt perspektiv var problemen finns och var insatserna bör göras är ovärderligt. Om man inte mår bra eller har problem så är det av yttersta vikt att man får hjälp och rapporten som görs tillsammans med KI kommer att ge oss en bra grund att stå på, avslutar Per Carlander.