Sedan ett år tillbaka samarbetar Svensk Elitfotboll med Nordic Choice Hotels. Samarbetet innebär att Nordic Choice Hotels är officiell leverantör exklusivt för Allsvenskan och Superettan på liganivå inom branschkategorin hotell och konferens. Johan Henningsson, director of sales på Nordic Choice, medverkade på Nätverksarenan i Berlin för att skapa nya kontakter hos liga och klubb.
– Det finns väldigt många olikheter mellan klubbarna, hur de agerar och samarbetar med sina partners och vi har liknande förutsättningar i vår värld, säger Henningsson.

Johan Henningsson menar att elitfotbollen i Sverige och Nordic Choice Hotels har stora likheter med hur de är uppbyggda.
– Vi har liknande förutsättningar i vår värld gentemot oss på NCH och våra hotell, som alla agerar på olika marknader och under olika förutsättningar men ändå med ett gemensamt mål. Det är något jag tar med mig härifrån Berlin.

Nordic Choice Hotels är en av Nordens största hotellbolag med över 200 hotell i Norden och Baltikum och driver verksamhet genom hotellkedjorna Comfort-, Clarion, Clarion Collection- och Quality Hotel samt genom hotellportföljen Nordic Hotels & Resorts med fristående hotell. 

– Vi ingick för ett år sedan en dialog med Svensk Elitfotboll om att bli en hotellpartner, vilket var helt nytt för oss. Vi har jobbat mycket med breddidrott tidigare, och varit hyfsat framgångsrika där, men vi såg också möjligheter att faktiskt lära oss saker genom att komma in på en för oss helt ny arena, menar Johan Henningsson och fortsätter.

– Vi har ingått ett avtal som bygger på att vi får en del, det vill säga tillgång till nätverket, tillgång till en del exponering i de material som SEF producerar och distribuerar. SEF är trogna kunder till oss. Det är det som samarbetet bygger på.

Vad har ni tagit för lärdom av samarbetet med Svensk Elitfotboll?
– Det tog tid att komma igång på grund av situationen vi var i för ett år sedan men den starkaste lärdomen vi har dragit handlar just om lärdomar. Vad mycket det finns inom SEF som vi kan lära oss av, och jag hoppas det är vise versa också. Det handlar om diskussioner om lojalitet, det handlar om hur man är som medlemsägda central organsiation, vi fungerar som sagt i stort på ett liknande sätt.

Vad finner du för nytta med att vara med på Nätverksarenan 2022?
– Det handlar om nya infallsvinklar, nya människor och nya upplevelser tillsammans som renderar i nya kontakter. Det är något vi kan använda i eget lärande men givetvis också i vår egen kommersiella utveckling framåt. Människorna är svaret.

Skulle du rekommendera Nätverksarean för andra?
– Det skulle jag definitivt göra. Jag tycker det är jättegivande.

Läs mer om nätverksarenan här