Under den årliga vårkonferensen har affärsansvariga B2B/B2C, hållbarhetsansvariga och Supporter Liaison Officers (SLO), samlats från 29 olika klubbar inom Allsvenskan och Superettan. Konferensen ägde rum i Stockholm, Arlanda, och pågick under två dagar. Under de här dagarna fick deltagarna bland annat ta del av insikter från fotbollsklubbarna, Svensk Elitfotboll, ligans samarbetspartners och lyssna till inspirationsföreläsare. Konferensen genomsyrades av temat ”säsongstart 2023”.

Prisstrategier var ett aktuellt ämne som var på agendan för klubbarnas affärsansvariga. Under konferensen presenterades en prisjämförelse inom respektive affärsområden, B2B och B2C. Därefter blev de affärsansvariga indelade i grupper för att diskutera resultatet, dra slutsatser och reflektera gällande prissättning och strategier inför framtiden.

– Det är alltid intressant att lyssna till hur de andra klubbarna har tänkt kring prissättning. I vissa fall kan sådana här samtal till och med göra att man omvärderar sitt tänk. Under höstkonferensen förra året hämtade vi till exempel inspiration från IFK Göteborg, som arbetar mycket med dynamisk prissättning. Det gjorde att vi tog till oss det här tillvägagångssättet i vår strategi och anammade dynamisk prissättning av våra matchbiljetter, menar Jeanette Linusson på IF Elfsborg.

Utöver att de affärsansvariga diskuterade prissättningar, berörde deras konferensprogram även ämnen som affärsutveckling, affärsinriktad kommunikation och marknadsföring, arenaexponering och verktyg för engagemang och datainsamling.

På agendan för klubbarnas hållbarhetsansvariga, anordnades en workshop med kunskapsnoden Effektfullt. Workshopen gick ut på att ge verktyg till klubbarna om hur de kan mäta den nytta de gör för människor, miljö och samhället. Tanken med workshopen var att ge klubbarnas hållbarhetsansvariga inspiration och kunskap för att utveckla sin effektmätningsresa.

– Vi på Jönköping Södra IF har ännu inte börjat med att arbeta med mätning av våra hållbarhetsprojekt men jag kan se redan nu, att vi skulle kunna applicera verktygen som vi fått från workshopen. Vi har bland annat ett projekt med Erikshjälpen som jag är nyfiken att testa den här mätningsmetoden på, säger Mats Karsberg från Jönköping Södra IF.  

För klubbarnas hållbarhetsanvariga bjöd konferensen även på en workshop i digital transformation, en föreläsning om den nya generationens supportrar (generation Z) och en inspirationsföreläsning av Elisabeth Aderton som är Hållbarhetschef på IFK Göteborg.

Under SLO:ernas konferens pågick det samtal om utmaningar som den rollen möter i sin vardag. Deltagarna delade även med sig av sina tankar kring hur SLO-rollen kan utvecklas framöver. Bland annat fördes det diskussioner om att arbeta för att höja SLO:ernas status inom den svenska fotbollssfären med tanke på den nyckelroll de för den svenska supporterkulturen.  

Under 2023 kommer SLO:erna därför att arbeta mer för att införa en yrkesstandard för rollen och skapa ytterligare utrymme för supportrarnas perspektiv i de beslutsfattande rummen.

– Under konferensen har vi pratat mycket om SLO-rollen och vilka utmaningar som vi står inför. Rollen kan variera mycket från klubb till klubb, där vissa SLO:er arbetar heltid medan andra arbetar ideellt. En av de största utmaningarna vi har inom SLO-rollen tror jag är efterverkningarna av pandemin. Där ser vi bland annat en stor tillströmning av publik och i viss mån vissa beteendeförändringar, menar Pierre Nordberg, Medlemsansvarig och SLO på Malmö FF.

Konferensen avslutades med en gemensam lunch, där alla deltagare fick chansen att landa och diskutera innehållet.

Nästa stora gemensamma konferens för affärsansvariga, hållbarhetsansvariga och SLO:erna går av stapeln under hösten 2023.