Malmö FF blir första idrottsklubben i Sverige att göra utfästelser om att stödja flyktingars integration genom arbets- och idrottsmöjligheter.

Samarbetet med FN:s flyktingorgan UNHCR har som syfte att stärka flyktingars integration och inkludering i Malmö genom idrottens förmåga att föra människor samman. Som ett första steg kommer Malmö FF att anställa 50 flyktingar inom föreningens mat- dryck- och serviceorganisation till 2023. Klubben kommer också att arbeta tillsammans med Malmö stad med att skapa möjligheter för flyktingbarn och ungdomar inom det redan befintliga initiativet Skolfotboll mot rasism. 

Malmö FF är med detta den första idrottsföreningen i Sverige att lämna utfästelser till en global plattform som drivs av UNHCR.

– Malmö är en stad full av möjligheter såväl som utmaningar. Malmö FF är en stark kraft i staden och vi har möjlighet att bemöta olika samhällsutmaningar och bli en del av lösningen, säger Niclas Carlnén, vd för Malmö FF till klubbens hemsida.

Klubben hoppas genom initiativet att kunna inspirera andra idrottsföreningar i Sverige att göra samma sak.