Matchfixning var ett av ämnena som diskuterades på Svenska Spels årliga branschevent Spelakademin i Visby. Svenska Spels VD Lennart Käll och Svenska Fotbollförbundets Generalsekreterare Håkan Sjöstrand deltog i debatten.
– Vi måste göra allt vi kan för att komma åt det här, säger Håkan Sjöstrand i paneldebatten.

Håkan Sjöstrand berättade om hur svensk fotboll jobbar mot problemen med matchfixning och Lennart Käll talade om vilka åtgärder Svenska Spel tycker måste vidtas för att få bukt med problemen.

– Vi har besökt och certifierat alla klubbar, spelare och ledare och talat om hur de ska förhålla sig till matchfixning och vad som gäller med anmälningsplikt, säger Lennart Käll och syftar på Svenska Spel och Svensk Elitfotbolls gemensamma resurs Anders Wikströms arbete.

Syftet med Spelakademin är att Svenska Spel vill möjliggöra samtal och diskussioner med spelbranschens aktörer kring branschfrågor. Även om Svenska Spel står som arrangör så är målsättningen att akademin ska vara ett branschmöte där alla aktörer, beslutsfattare och mediarepresentanter ska kunna inhämta ny kunskap, inspireras, diskutera branschfrågor och nätverka.

Slutligen gav både Håkan Sjöstrand och Lennart Käll sin syn på framtiden och matchfixning, och ställde sig frågan – kommer den att kunna utrotas?

– Vi måste ta ett gemensamt ansvar. Det är lika mycket en fråga för fotbollen som för spelbolagen, säger Håkan Sjöstrand.

– Vi måste fortsätta utbilda, certifiera och samarbeta med polis och åklagare. Vi tar små steg varje dag, menar Lennart Käll.

Läs mer på spelakademin.se