Mats Enquist tackades i samband med årsmötet av som Generalsekreterare för Föreningen Svensk Elitfotboll och för de insatser han gjort för elitfotbollen i Sverige samt Karl-Erik Nilsson för sin tid som ordförande i Svenska Fotbollförbundet. Ett enhälligt årsmöte valde även in Mats till hedersledamot i Svensk Elitfotboll.
– Jag är både rörd och tacksam för alla vänliga kommentarer, säger Mats Enquist efter årsmötet.

Mats inledde sitt arbete på Svensk Elitfotboll under 2012 och har under de elva år som han suttit på posten varit med och utvecklat den svenska elitfotbollen enormt mycket. 

Under början av 2012 var elitfotbollen på väg att inleda sitt arbete med strategin Nordens Bästa Liga. Arbetet överlämnades till nytillträdda Generalsekreteraren Mats Enquist och nye ordföranden Lars-Christer Olsson, som tog vid efter tidigare ordförande Bosse Johansson.

En av grundförutsättningarna för att klara av målen med NBL var att stärka SEF som organisation och göra verksamheten mer tydlig i förhållande till såväl Svenska Fotbollförbundet som till de egna klubbarna. En ny struktur byggdes bland annat genom att SEF och de 32 klubbarna satte en ny mötesgrund. Det ursprungliga Medlemsmötet byggdes ut till fem beslutsföra medlemsmöten, samt årsmöten, marknadsmöten, klubbchefsmöten och sportchefsmöten. 2013 påbörjades arbetet med att säkra upp de viktigaste partneravtalen för ligan – långsiktiga avtal med rättighetsinnehavare och huvudpartner. Avtal som var helt avgörande för att klara av arbetet i stort mot NBL, med partners som var nödvändiga för oss att ha med på resan. Resten är historia.

Mats har tagit arbetet med Nordens Bästa Liga vidare och Svensk Elitfotboll har här kommit en bra bit på vägen genom supportersamverkan, samhällsengagemang och en tydligare kommunikation utåt. Under Mats ledning har Svensk Elitfotboll kunnat lansera nya projekt som EFIT, eAllsvenskan och Allsvenskan Fantasy samt att Svenska Futsalligan har upptagits inom ramarna för SEF:s verksamhet.

– Det har varit en enormt utmanande utvecklingsresa, men också väldigt kul att tillsammans med supportrar, partners, medarbetare och klubbar se Allsvenskan och Superettan utvecklas mot sin verkliga potential, menar Mats Enquist. Att jag valt att lämna nu är både vemodigt och logiskt på samma gång. Allt har sin tid. Stafettpinnen ska vidare, och nu när vi ligger så bra till är det ett perfekt tillfälle för min efterträdare att ta över rodret tillsammans med styrelse och personal för att ta resan vidare mot nya höjder, menar Mats Enquist.

När Mats Enquist nu tackar för sig så har SEF under hans ledning vuxit från cirka 270 MSEK till cirka 850 MSEK i omsättning och blivit den organisation som den är idag, där SEF också vunnit mark på flertalet positioner utanför fotbollsplanen. Publiken har växt till rekordnivåer och det allmänna anseendet över elitfotbollen i Sverige är på topp. Fotboll är enligt undersökningar den mest populära sporten i Sverige och Allsvenskan är i dag den mest populära ligan och växer dessutom snabbast bland unga. Ligornas och klubbarnas egna kanaler har tillsammans över 1,3 miljarder exponeringar varje år.

Klubbarna i Allsvenskan och Superettan är en motor för integration och gemenskap och bidrar massivt till samhället. Över fem miljoner svenskar har ett favoritlag i Allsvenskan och varje år anses elitfotbollen i Sverige bidra med över 1.2 miljarder kronor till samhället.

Även om Mats Enquist nu slutar som Generalsekreterare så kommer han finnas kvar runt Svensk Elitfotboll som strategisk rådgivare till styrelsen.

Karl-Erik Nilsson kliver under lördagen av sin post som ordförande för Svenska Fotbollförbundet och tackades av, av årsmötet, för sina insatser för svensk fotboll.

Läs mer om Svensk Elitfotbolls årsmöte här