Tillsammans med Jesse Kemppinen, Eva Nilsson Lundmark och Sveriges ledande nationalekonom, Ingvar Nilsson, kartlägger Svensk Elitfotboll (SEF) elitfotbollens reella samhällsnytta. Den slutgiltiga rapporten ”Fotbollsplanen mitt i byn” kommer offentliggöras strax efter årsskiftet men redan nu kan man skönja att elitfotbollen sparar samhället upp emot en miljard kronor årligen. Framför allt i frågor som handlar om integration- och arbetsmarknadsfrågor. Samtidigt pekar rapporten på att elitfotbollen måste hitta enkla och gemensamma metoder för att kunna påvisa de ekonomiska effekterna på ett entydigt och begripligt sätt. Rapporten är delvis finansierad av Svenska Spel.

– Elitfotbollen kan inkludera människor i samhället på ett sätt som många andra inte klarar av. Men vi måste få fram reella siffror på den ekonomiska nyttan fotbollen bidrar med. Det är A och O för att elitfotbollen ska kunna jobba ännu tätare med myndigheter samt med den offentliga och den privata sektorn i olika samhällsfrågor. Vi ser redan nu att fotbollen håller på att bli det nya folkhemmet och med rapporten hoppas vi kunna påskynda den resan, säger Beatrice Clarke, Ansvarig för samhällsnytta och samhällsengagemang på Svensk Elitfotboll.

Elitfotbollens betydelse för integrationen och arbetsmarknadsfrågor
Två av de identifierade utmaningarna som framkommer i rapporten är den bristfälliga integrationen och åldersdiskrimineringen i samhället. Elitfotbollen bedöms kunna förkorta introduktionstiden för nyanlända med upp till fem år via sitt kontaktnät och vara ett stöd för en väg in på arbetsmarknaden. Delvis för nyanlända och delvis för arbetslösa över 40 år.

– Elitfotbollens uppgift är inte att lösa arbetslösheten eller integrationen men tack vare fotbollens nätverk och de personer vi når kan vi bli en katalysator mellan staten, företagen och kommunerna, menar Beatrice Clarke.

Avsaknaden av ett centralt rapporteringssystem
Enligt Sveriges ledande nationalekonom Ingvar Nilsson går det att mäta fotbollens samhällspåverkan. Däremot saknas ett gemensamt rapporteringssystem för elitklubbarnas samhällsinsatser och ett första steg i att ta fram ett sådant system är rapporten ”Fotbollsplanen mitt i byn”.

Rapporten kommer bland annat påvisa:

  • De ekonomiska effekterna av elitfotbollens samhällsinitiativ
  • Samspelet mellan fotbollen och samhället
  • Hur fotbollen kan kapitalisera bättre på sina samhällsinsatser
  • Hur samhället kan kapitalisera på en bättre samverkan med fotbollen

 

Den slutgiltiga rapporten kommer även att belysa utmaningar om elitfotbollens samspel med samhället och den stora utmaningen med att hitta ett centralt rapporteringssystem som påvisar reella samhällseffekter i kronor och ören. Rapporten är delvis finansierad av Svenska Spel.