2022 är året då Svensk Elitfotbolls nya “Certifiering 2.0” träder i kraft. I samband med det ställs nya – och i flera avseenden högre – krav på de svenska akademierna, som samtidigt kan sträva efter att få sju stjärnor snarare än fem, vilket var maxtaket tidigare.
– Över tid kommer de här förändringarna att märkas i klubbarna. Jag ser redan att flera av dem har tagit till sig sånt som vi lagt in i den nya certifieringsmodellen, men även saker från våra fortbildningar och referensresor, konstaterar Thomas Hasselgren, SEF:s akademiutvecklare. 

Under 2021 arrangerades en mängd arbets- och informationsmöten relaterade till den nya certifieringen, som i sig innebär många nyheter för de berörda föreningarna. I höstas fick dessutom tre klubbar – Malmö FF, Kalmar FF samt Västerås SK FK – agera testpiloter och pröva hur det nya förfarandet fungerar i praktiken.

Det testet gav ett positivt resultat, och nu är det alltså dags för samtliga klubbar att bedömas utifrån Certifiering 2.0. Processen inleds också med att klubbarna laddar upp sin anmälan tillsammans med svar gällande de grundkrav samt specifika krav som finns på klubbens önskade nivå. 

Föreningarna ska redan vid anmälan sätta upp en konkret målsättning kring var de befinner sig – detta för att, tillsammans med SEF, ha en klar förväntan kring vilken stjärnnivå den aktuella klubben önskar placera sig på.
– Vi kommer kontrollera alla anmälningar, se till så att rätt dokumentation har laddats upp och se om deras önskemål är rimliga gentemot var klubben befinner sig idag. Under februari får de sedan en återkoppling av oss, säger Thomas Hasselgren.

Senast 1 maj ska ungefär hälften av alla certifieringsdokument laddas upp, och under sommaren genomförs sedan ett tvådagarsbesök hos klubbarna där SEF:s certifierare granskar hur förutsättningarna ser ut och att man faktiskt gör det som klubben dokumenterat. 

Certifieringens maxnivå är 10 000 poäng och det finns numera sju olika stjärnnivåer. 
– Jag skulle bli väldigt förvånad om det det blir fler utdelade stjärnor för klubbarna än ifjol, med tanke på att kraven är högre. Jag kan tänka mig att de som haft fem stjärnor kommer att landa på allt mellan 4 till 6, medan de som fått tre eller fyra får kämpa för att stanna kvar på den nivån, förklarar Hasselgren.

I arbetet med den nya certifieringen har man influerats mycket av de motsvarande exemplen i Norge och Danmark, även om en del också skiljer sig åt. Tanken är att den höjda ribban ska sporra föreningarna att bli ännu bättre.
– Vi märker redan nu att flera klubbar har tagit till saker saker som vi gått igenom under processen, bland annat genom att anställa fler tränare. Att få in fler resurser är också en nyckel i det här, för då kommer man få loss högre potential för klubbarna och i slutändan tjäna pengar på att ha en bra akademi, genom att lyfta upp egna spelare till A-laget och kanske även sälja vissa vidare, menar Thomas Hasselgren.

Viktiga datum för certifieringen:
31 januari: Sista anmälningsdatum för klubbarna
3 februari: Informationsmöte angående Certifiering 2.0
31 maj: Första hälften av certifieringen ska laddas upp
1 juni-31 oktober: Tvådagarsbesök genomförs hos samtliga klubbar
1 november: Sista datum för att ladda upp hela certifieringen digitalt