Idag onsdag 27 mars kommer de nya siffrorna för certifieringen av SEF klubbarnas elitförberedande verksamhet. Spännande läsning!

Du finner klubbarnas resultat på tipselit.se

Processen är att klubbarna får formulär och bilagor tillsända till sig i slutet av november. Klubbens akademichef fyller i dokumenten och sänder in dem till mig.

Thomas Lyth får dokumenten av mig och han besöker alla 32 klubbarna under december-mars, ganska likt en skolinspektion. Thomas möte med klubbarna har också karaktären av ett utvecklingssamtal, där Thomas och akademichefen enas om vad som är bra och vilka områden som kan utvecklas. Det mynnar ut i en återkopplingsrapport från Thomas där dessa utvecklingsområden dokumenteras.

Viktig att veta är att det är verksamheten 2012 som redovisas.

Certifieringsprocessen skall främst ses som verktyg och som kan fungera som en stimulerande manual för klubbarnas elitförberedande verksamhet.

Att dokumentera verksamheten och få en bedömning av klubbens arbete med den elitförberedande verksamheten har varit ett viktigt initialt mål med certifieringen. Nu börjar SEF-klubbarna hitta bra metoder för det arbetet och hädanefter kommer det att handla om att förbättra arbetet och identifiera vilka områden som skall prioriteras.

Förmågan att kunna göra ett förändringsarbete i klubben kommer för många att bli ett avgörande moment och därmed undvika att frågeställningarna hamnar i byrålådan (längst in) och att det blir samma poängtal vid nästa års besök.

En viktig faktor i sammanhanget är naturligtvis Thomas Lyths besök i klubben.
Att akademichefen och Thomas enas om vad som är bra och mindre bra och hur förändringsarbetet skall gå till är nästa klara målbild och något som vi skall prioritera när akademicheferna träffas i Halmstad 1-3 juli.

Thomas gör ett mycket uppskattat jobb och trovärdigheten i projektet vilar mycket på hans integritet och stora kunnande. Nu när certifieringen börjar sprida sig utanför SEF skall vi också försöka förstärka organisationen med någon eller några till ”inspektörer” i projektet.

Håll tillgodo med läsandet. Vi håller på att bygga upp starka akademier och som kommer att säkra att vi får fortsatt får fram nya internationella och nationella toppspelare

Stefan Lundin
Sportdirektör SEF