Samverkansparterna presenterar en nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang.

 

Samverkansparterna Polisen, Svenska Fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Hockeyligan och Svenska Bandyförbundet har utarbetat en nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang 2014-2017.

­­­­
– Visionen är välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla evenemang för alla. Det är viktigt att framhålla att majoriteten av alla fans sköter sig, liksom att majoriteten av alla arrangemang är störningsfria. Nu sluter vi leden för att verka tillsammans med så hög effektivitet som möjligt, säger Mats Enquist, generalsekreterare för Svensk elitfotboll.

 

– Service- och säkerhetsfrågor är högt prioriterade och alla besökares trygghet i samband med publika matcher är av allra största betydelse. Att nu kunna utveckla arbetet i en gemensam strategi, för att på bästa sätt tillvarata den goda supporterkulturen och tillsammans stävja brott och ordningsstörningar i samband med all idrott, är unikt och ett viktigt signalvärde för alla berörda parter, säger Lena Sahlin, säkerhetschef för Svenska Hockeyligan.

 

– Vi vill att idrott ska upplevas av en så bred allmänhet som möjligt och med den här strategin vill vi ge en tydlig signal om att brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang inte accepteras, säger Lena Tysk på Rikspolisstyrelsen, ordförande för Samverkansrådet för idrottsrelaterad brottslighet.

 

Strategin har som målsättning att:

– Stödja och lyfta fram den positiva supporterkulturen.
– att öka samverkansparternas förmåga att hantera idrottsevenemang i syfte att minska otrygghet, brott, ordningsstörningar samt behovet av polisiära resurser.
– Minska antalet risksupportrar samt att motverka nyrekrytering.

Klicka HÄR för att se pressmeddelandet i sin helhet!