Svensk Elitfotboll (SEF) har idag, i samråd med Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och Elitfotboll Dam (EFD), lämnat in sitt remissvar på regeringens promemoria ”Ändringar i begränsningsförordningen” – det vill säga den förordning som reglerar förutsättningarna för publik på bland annat fotbollsmatcher.

Svensk Elitfotboll lämnade in ett eget remissvar för att understryka Svenska Fotbollförbundets text och för att visa att hela fotbollen står enad i frågan om att den negativa särbehandlingen av svensk fotboll upphör. Fotbollen vill vara ett föredöme i frågan om att kunna välkomna publik tillbaka till evenemang på ett tryggt och säkert sätt.

Elitfotbollen söker dialog med myndigheterna för att med deras expertis på smittskyddsfrågor tillsammans komma fram till bästa sättet att successivt öppna upp läktarna, i takt med att smittläget i Sverige tillåter det.

Svensk Elitfotbolls Öppningsplan för stegvis återgång till spel inför publik lämnades in som en bilaga, i sin helhet.

Läs SvFF:s remissvar här
Läs SEF:s remissvar här

Innehållet i remissvaren i korthet:

  • Det är av yttersta vikt att det tillåtna publikantalet är möjligt att anpassa utifrån arenans storlek och övriga förutsättningar, och inte – som är föreslaget – är en fast gräns på åtta personer.
  • Det kan inte anses vare sig nödvändigt eller proportionerligt att just fotbollen (och övrig idrott) ska omfattas av en fast begränsning på åtta personer, när andra branscher tillåts bedriva inomhusverksamhet utan motsvarande besökarbegränsningar. Sett ur ett grundlagsperspektiv innebär detta en negativ särbehandling av fotbollen.
  • Om nu gällande reglering fortsätter in i fotbollssäsongen 2021 betyder detta en kraftig inskränkning av den grundlags­skyddade näringsfriheten – i fotbollens fall möjligheten att arrangera publika evenemang. Detta skulle förorsaka svensk fotboll enorm skada.
  • Fotbollen har – genom en rad åtgärder för att förhindra smitspridning – kapaciteten att genomföra covidsäkra arrangemang. Därigenom kan svensk fotboll fungera som en förebild för många andra verksamheter i landet.  Svensk fotboll står beredd att ta sitt ansvar och vi hoppas att regeringen också ser kraften i en levande fotboll.
  • Det behövs en konstruktiv dialog med Folkhälsomyndigheten. Det är av avgörande betydelse att kunskap från berörda verksamheter, som fotbollen, inhämtas – vare sig det handlar om att ta fram rekommendationer till regeringen eller att utforma föreskrifter. SvFF anser att Folkhälsomyndigheten, som ju är mycket hårt belastad, bör tilldelas nödvändiga resurser för att kunna upprätthålla en sådan dialog.