Svensk Elitfotboll utökar sitt samarbete med Generate Partnerships och satsar mer på så kallade CSR-projekt. Projekt med stor samhällsnytta.
– Vi vill förstärka Allsvenskans och Superettans positioner som samhällsaktörer, säger Jan Karlsson, Försäljnings- och Marknadsdirektör på SEF.

Inom Svensk Elitfotboll och ligorna Allsvenskan och Superettan finns det idag en mycket stark värdegrund, likväl som en hög ambition att aktivt vara delaktig i ansvaret för en bättre miljö och omvärld.  Förutsättningarna för att etablera en utvecklad position som lokala, regionala och nationella förebilder är mycket goda. Arbetet inom CSR har de senaste åren centralt via Svensk Elitfotboll och ligorna koncentrerats till projekten ”Stå upp för fotbollen” samt ”Uppförandekoden” där Generate Partnerships varit delaktiga.

–  Vi ser en mycket stark utvecklingspotential för oss inom CSR området och utvecklar därför vårt samarbete med Generate i syfte att vidareutveckla CSR plattformen och förstärka ligornas position som aktiv samhällsaktör, säger Jan Karlsson, Försäljnings – och marknadsdirektör på Svensk Elitfotboll.

Generate Partnerships Nordic är en byrå som aktivt arbetar tillsammans med rättighetsägare med kundspecifika lösningar avseende varumärke, positionering, värdering, strategi, koncept och försäljning.

– Vi på Generate är väldigt glada och stolta över ett utvidgat förtroende och ser med tillförsikt fram emot uppdraget att göra Svensk Elitfotboll än mer framgångsrika på CSR-området , säger Johan Lindvall Client Service Director på Generate Partnerships.