Att vara Supporter Liaison Officer (SLO) kräver god kännedom om både supporterskap och polisarbete. Det gäller att vara på rätt plats vid rätt tillfälle och att ha en bra känsla för den aktuella situationen. Med lite finess kan den på förhand mest besvärliga situation undvikas att eskalera. IFK Göteborgs SLO, Anders Almgren, berättar från sitt perspektiv om dialogen med polisen under bortamatchen mot Malmö FF den 9 augusti.

SLO-arbetet inför större matcher pågår under lång tid och omfattar kontakter mellan klubbarnas SLO:er, hjälp med förberedelser av pubsamling, diskussioner kring sektionering, platstilldelning, capoplatser och praktisk information för att serva de resande supportrarna. En annan viktig del är kontakt med polisen, för att förebygga problem och maximera möjligheten till ett konstruktivt agerande från alla parter runt match. Den här texten beskriver framför allt kontakten med polisen.

Arbetet inför matchen börjar en vecka i förväg med att Anders Almgren deltar i ett telefonmöte under Svenska Fotbollförbundets ledning. I samband med mötet pratar Almgren med polisinsatschefen i Malmö och framför sin bild av läget inför matchen, om eventuella risker samt önskemål om dialog på plats. I det här fallet har Göteborgssupportrarna av tradition en misstro mot Skånepolisen. Det är dessutom oroligt i leden efter matchen mot Slask Wroclaw i Europa League, då polska ligister stormade IFK-supportrarnas uppladdningsställen på Avenyn veckan innan. Därtill är Malmö–Göteborg alltid en match av hög karaktär och en toppmatch. Almgren skriver också praktisk information till de egna fansen via IFK Göteborgs hemsida. Han har själv sitt ursprung i supporterkulturen.
– Förutom yrkesperspektivet så har jag även ett par decenniers erfarenhet av supporterresor både som vanlig resenär/supporter och som ansvarig för resor inom ramen för Supporterklubben Änglarna, berättar Almgren.

Stå upp för fotbollen
Som SLO i IFK Göteborg är Anders Almgren också en del av Svensk Elitfotbolls projekt Stå upp för fotbollen, som värnar om att sprida fotbollen som positiv drivkraft och öka tryggheten på läktarna. Samarbetspartnerna Swedbank, TV4-gruppen, Svenska Spel och Deloitte möjliggör för IFK Göteborg, AIK, Malmö, Djurgården, Hammarby och GAIS att ha heltidsanställda SLO:er, för att dessa ska kunna utföra sitt jobb på bästa sätt.

Två dagar före match får Almgren ett brev från polismästaren i Malmö, med en välkomsthälsning och praktisk information inför matchen. Dagen före match ringer Almgren polisens ansvarige på Lilla Torg, där blåvittfansen ska ladda upp, samt supporterpolisen, för att diskutera läget samt förebygga missförstånd och onödig friktion.
– Totalt bidrog samtalen, från mitt perspektiv, till att vi kunde synka förväntningar och maximera graden av förutsebarhet för alla parter. Därtill enas kring en enkel idé om hur vi skulle kunna hantera samlingen på Lilla Torg samt marschen till arenan. Jag tror att dessa kontakter lade grunden för hur vi tillsammans skulle kunna hantera arbetet på matchdagen på ett tryggt och lugnt sätt. Alltifrån kommunikationsklimat till situationsbedömning underlättades. Det är när vi ställs inför oväntade situationer som folk – supportrar eller polis – riskerar att bli stressade och ta dåliga beslut.

Matchdagen
Under matchdagen anländer IFK Göteborgs fans till Lilla Torg i Malmö för att ladda inför match. Stämningen är god. Eventpolisen är närvarande enligt vad som sagts på förhand och närvaron är, enligt Almgren, tydlig men inte påträngande. Almgren är på morgonen med på ett förmöte på Swedbank Stadion, tillsammans med företrädare för klubbarna, Förbundet och polisen. Alla parter har sedan innan lämnat sitt yttrande inför matchen och det aktuella säkerhetsläget gås igenom. Almgren åker sedan ner till supportrarna på Lilla Torg, medan hans SLO-kollega, Christian Olsson, finns kvar på arenan, i anslutning till bortasektionens spärrar.

Anders Almgren

Anders Almgren

Almgren ser till att informella supporterledare och polisens platsansvarige träffas och kan ha en direktkontakt. Polisen har på förhand sagt att konfliktsökande beteenden, maskering, bengaler och bangers inte kommer att accepteras. Supportrarna meddelar dock att maskering och bengaler sannolikt kommer att användas under marschen till arenan och att det inte är mycket att göra åt saken, men lägger också till att syftet inte är att skapa konfrontation. Efter en kort diskussion lyckas man enas om en gemensam bild av hur marschen kan hanteras för att minimera risken för konflikt, genom att båda parter tar ett aktivt ansvar för att försöka agera dämpande.

– Samtliga poliser uppträdde på ett vänligt och professionellt sätt på Lilla Torg. Stämningen var lugn och god, trots ett massivt antal supportrar på plats. I efterhand har jag inte fått en enda negativ synpunkt från supporterhåll, vilket är ovanligt.

Almgren ser direktkontakten mellan informella ledare i supporterleden och poliser i ansvars-/chefsposition på Lilla Torg som helt avgörande för senare händelseförlopp under dagen.
– Det är inte alltid alla delar av supportermiljön är pigg på dialog med polisen och det är inte alltid polisen är beredda på en tvåvägskommunikation heller. Viljan till dialog från myndighetens sida och förmågan att lyssna och skruva på i förhand uppgjorda planer och bedömningar – det var en helt avgörande signal i det här fallet.

Supportermarschen
13:30 inleder Göteborgssupportrarna sin marsch mot arenan, det på förhand största riskmomentet under dagen. Polisen uppskattar antalet blåvita till 1500. Eventpolisen gick i täten medan den vanliga ordningskommenderingen som önskat höll sig lite mer på avstånd. Vissa supportrar maskerade sig och tände bengaler, men gruppen självsanerande också bort de försök till konfliktsökande beteenden som fanns och inga bangers användes. 100 meter från bortainsläppet inträffar något som Almgren beskriver kunde ha urartat.
– Efter att vi passerat ett buskage till vänster om vägen, fanns vad som från vårt håll såg ut som ”öppen gata” ner mot MFF:s kortsida. Mellan denna och vår marschväg fanns ett par MFF-supportrar i matchtröja, en grupp hundförare från polisen samt, längre bort, en handfull ridande poliser. Här gjorde ett antal IFK-supportrar en rusning mot kedjan av hundförare. Jag gissar att det utlöstes av MFF-matchtröjorna i kombination med den till synes lätta bevakningen.

Upp till 50 personer deltog i rusningen medan andra supportrar sprang dit för att förhindra ett bråk. Poliskedjan med hundar höll sin position samtidigt som polishästarna närmade sig. Bråket uteblev och Almgren beskriver det som någon minut innan i första hand supportrarna själva lyckades få de heta känslorna att lägga sig och marschen att fortsätta. Almgren beskriver ännu en gång polisens bemötande som avgörande för den uteblivna konflikten.
– I den här typen av situation kan en folksamling gå in i ett mobbeteende och då stannar den inte för annat än en massiv polisinsats. Lyckligtvis blev det inte så. Polisen markerade gränsen, hit men inte längre, vilket gjordes då hundförarna behöll sin position med bestämda men proportionerliga metoder. Inga bakvända betonger, inget onödigt viftande. Det gav mig och andra inne i supportermiljön möjlighet att kliva in och kyla ned stämningarna. Hade polisen svarat på ett oproportionerligt sätt, så hade situationen helt säkert eskalerat istället.

Almgren hyllar också supportrarna och beskriver det som att nyckelpersoner även inom riskmiljöerna avstod från att delta i rusningen utan i stället agerade dämpande.
– Här fick vi ett kvitto på ett mycket väl fungerande arbete över hela linjen, där ett bra, dialoginriktat grundarbete och en välavvägd taktik gav positiva krafter på båda sidor en möjlighet att trumfa destruktiva initiativ.

Matchen
Mötet mellan Malmö och IFK Göteborg slutade 2-1 till hemmalaget. Båda lagens supportrar utmärker sig genom sånger, ramsor och en fin inramning. Inga allvarliga incidenter rapporteras. Almgren och SLO-kollegan Olsson finns hela tiden på plats, i eller i anslutning till Göteborgsklacken.

Emil Salomonsson gör 2-1 på straff bakom Johan Wiland.

Emil Salomonsson gör 2-1 på straff bakom Johan Wiland.

Efter matchen
Efter matchen skriver Almgren en rapport till polisen för att ge ett motpartsperspektiv till händelserna i Malmö. I den understryker Almgren vikten av den nya polistaktiken, som baseras på dialog, konfliktreducerande principer och eventpolis med kunskap om hur man hanterar folkmassor på ett positivt sätt.
– Förarbetet, insatsen på Lilla Torg och runt marschen samt polisens förmåga att hålla MFF på avstånd var mycket bra här. På det hela taget gjorde polisen ett utmärkt arbete – jag vill betona det, även från supporterhåll måste vi kunna säga en sån sak när det är befogat. Jag vill även understryka att som helhet agerade också supportrarna på ett väldigt positivt sätt. Det fanns en genuin vilja att det här skulle bli bra. Sådana som jag eller informella supporterledare, kan påverka stämningar, beteenden och händelseförlopp – och det gjorde vi. Vi har dock ingen total kontroll över allt som händer. Ibland inträffar saker ändå – men i en väl förarbetad situation kan vi, tillsammans med tex polis, dämpa upprörda känslor. Det är så vi bör bedöma våra metoder. De kan aldrig förväntas helt utplåna alla destruktiva inslag från den här typen av folkmassor, däremot kan metoderna förebygga en kollektiv uppslutning och ge oss möjlighet att hantera de destruktiva inslagen på ett förhållandevis positivt sätt. Det här var, som jag ser det, ett exempel på det.

Blåvittsupportrarnas mycket skeptiska inställning till Skånepolisen kan i bästa fall ha förändrats till det bättre i och med mötet och Almgren hoppas detta ska underlätta framtida besök i Malmö.
– Som nämndes så har vi runt IFK haft dåliga kollektiva erfarenheter av kontakten med Skånepolisen tidigare. Många supportrar har med viss rätt upplevt tidigare polisinsatser som generaliserande, oproportionerliga och omotiverat auktoritära – ett bemötande som driver upp negativa spänningar och skapar problem snarare än löser dem. Vissa av dessa erfarenheter är mer än tio år gamla, men minnet av dem tillsammans med negativa förväntningar, påverkar kollektivt agerande i framtida situationer. Den dialoginriktade och konfliktreducerande taktiken, tillsammans med ett kompetent genomförande, gav i det här fallet så gott som alla blåvita en positiv erfarenhet av Skånepolisens agerande, så vitt jag fått till mig. Jag hoppas den insikten bibehålls och etableras generellt inom polisen. I bästa fall bidrar det till viss avspänning inför framtiden.

Läs mer om SLO-funktionen här:
Svenska SLO:erna ett föredöme i Europa
SLO:erna nyckeln till nedåtgående våldskurva
IFK Göteborg lånar ut sin SLO

Fakta SLO:
En Supporter Liaison Officer är en person från de egna leden som har god kännedom om sin egen klubb och dess supportrar och är den givna kontakten när kommunikationen går från båda hållen mellan supportrarna, klubbarna och polisen inför, under och efter match. SLO:n är helt enkelt spindeln i nätet när de olika parternas åsikter ska förmedlas mellan varandra.

Stå upp för fotbollen:
För sex av klubbarna (IFK Göteborg, GAIS, AIK, Djurgården, Hammarby och Malmö) ingår SLO-tjänsten som ett viktigt stödverktyg i projektet Stå upp för fotbollen som drivs av Svensk Elitfotboll i samarbete med Swedbank, TV4-gruppen, Svenska Spel och Deloitte. Projektet är en del i Svensk Elitfotbolls supportersatsning, och har syftet att sprida fotbollen som positiv drivkraft och öka tryggheten på läktarna. Det ska vara säkert att gå på fotboll.

Robert Johansson / FOTO: Bildbyrån