Den avslutande delen av årets SLO-utbildning genomfördes i dagarna på Bosön. De deltagande SLO:erna fick en fortsättning på fjolårets fem konferensdagar baserade på bland annat ledarskap, konflikthantering, kommunikation, och roller i gruppen.
– Målet är att förbättra SLO:ernas förmåga att leda olika grupper och också konflikthantera och medla mellan olika grupper, säger Aron Lavesson från Fryshuset, som ansvarar för utbildningen.

Utbildningen genomförs av Svensk Elitfotboll i samarbete med Cruyff Institute och Fryshuset för samtliga SLO:er i Allsvenskan och Superettan. SLO:erna lär sig på temat ledarskap och konflikthantering bland annat hur de kan hantera olika beteenden, hur ledarskap kan se ut på olika sätt, hur man hanterar en konflikt och samarbete.

– SLO:erna har ett utsatt jobb. De jobbar med väldigt många relationer. De ska på samma gång hantera många löst sammansatta grupper och många organiserade grupper. SLO:n är spindeln i nätet och de måste jobba med att utveckla förmågan att hantera det. Det är många olika intressen de ska få att lira. Utbildningen syftar till att reflektera över och förstå sin egen roll i förhållande till de olika parterna man arbetar med, menar Aron Lavesson.

SLO:erna uppskattar den utbildningen de får och säger att den inte bara ger dem en större kompetens, utan också är viktig för deras vardagliga jobb SLO:erna emellan.

– Det är en modern utbildning. Jag är sjukt imponerad över Fryshusets utbildningsförfarande och de kunskaper de besitter. Det är viktigt att vi har den för SLO:erna, för vi får också möjlighet att träffas klubböverskridande från både Allsvenskan och Superettan, säger Alexander Ström, SLO i Helsingborgs IF.

– Vi får större förtroende för varandra. Det vardagliga jobbet blir mer naturligt när SLO:erna har träffats innan. Man ger och får info bättre och kan ha en bättre dialog mellan varandra. Det handlar exempelvis om information till supportrarna och information till arrangören som styr upp bemanning efter hur stort bortafölje det är och så vidare. Vi skapar vår kontaktbas fem veckor innan match. Det är kommunikation SLO:er emellan om biljettköp och parkering etc. Det händer mycket bakom kulisserna, säger IFK Göteborgs SLO Christopher Lindahl.

DSC_0017 kopia

Alexander Ström i HIF menar att utbildningarna som SLO:erna har gått och den erfarenhet som de fått sedan starten har breddat kompentens ordentligt.

– Allt har utvecklats vad gäller den professionella delen av SLO-delen. Svensk Elitfotboll har jobbat tätt och medvetet för att utveckla SLO:erna och det stärker på sikt också supportrarna. I slutändan handlar allt om bättre service.

På Svensk Elitfotboll är man stolt över SLO:erna och deras resa och organisationen ser ingen anledning att dra ner på utbildningsförfarandet.

– Det är superviktigt att Svensk Elitfotboll fortsätter på den vägen som vi påbörjat. Att använda SLO:ernas expertis, vara en del av nätverket och hjälpa till att sätta agendan. Vi måste hela tiden utveckla den här utbildningen så att den passar SLO:ernas uppgifter som de ser ut just nu och anpassat till framtida behov säger Madeleine Ödquist, ansvarig för SLO-projektet på Svensk Elitfotboll.

Fakta SLO:
En Supporter Liaison Officer är en person från de egna leden som har god kännedom om sin egen klubb och dess supportrar och är den givna kontakten när kommunikationen går från båda hållen mellan supportrarna, klubbarna och polisen inför, under och efter match. SLO:n är helt enkelt spindeln i nätet när de olika parternas åsikter och ståndpunkter ska förmedlas mellan varandra.