SUFF är en förkortning för Stå Upp För Fotbollen, ett projekt i Föreningen Svensk Elitfotbolls regi som arbetar med läktar- och supporterfrågor. Sällsynt viktigt just i dessa tider.

– Det är ett unikt och spännande projekt som är initierat av näringslivet, berättar Madeleine Ödquist, projektledare som också arbetar med marknadsfrågor på SEF.

Text: Michael Ljungberg, Textbyrån MLT / Daniel Stiller Bildbyrån

 

SUFF kommer att få rejäl exponering i sommar. Den 2 juli kommer SEF nämligen att vara på Gotland i Almedalen under politikerveckan då ”hela” media-Sverige är på plats.

– Fem klubbar har varit med sedan starten 2012. Nu jobbar vi med att bredda projektet till fler klubbar och SLO:er, öka kännedomen om projektet och det arbete som bedrivs hos klubbarna och säkra finansiering för flera år framåt, säger Madeleine Ödquist.

SLO:er, Supporter Liaison Officers, ungefär ”supporterombudsmän”, har naturligtvis en nyckelroll i bryggan mellan fans och klubbar. Tanken med SUFF är ju just att bejaka alla supportrar som älskar fotboll och inte vill förknippas med våld och huliganism.

 

En miljö utan hot och ilska

På hemsidan www.stauppforfotbollen står bland annat följande:

”Vi vill ha evenemang som det känns självklart att ta sina barn till, där vi möts av en positiv stämning och en miljö utan hot och ilska. En fotboll som tar ansvar och vi alla kan vara stolt över!

Vi vill bejaka allt det positiva med fotbollen, sätta fingret på allt den ger till vårt samhälle och dess medborgare. Samtidigt har vi respekt för att många ser annat när de tänker på fotboll. ALLA inom svensk fotboll måste börja ta ansvar för vad de tillför fotbollen.”

 

Flera olika sätt

Detta ska ske på olika sätt. Till exempel genom marknadsföring och kampanjer för att främja en positiv läktarkultur och ekonomisk hjälp till de klubbar som är hårdast drabbade av huliganism, våld och sabotage.

”Men vi klarar det inte själva. Ska vi lyckas i vårt arbete mot läktarvåldet och mot den negativa kultur som sprider sig på våra läktare måste alla goda krafter enas. Låt oss anta utmaningen och lösa problemen tillsammans. Vi uppmanar alla som kan och vill hjälpa till i arbetet kring denna, för fotbollen, så viktiga fråga”, skriver www.stauppforfotbollen, och uppmanar alla som vill hjälpa till att gå in på hemsidan och anmäla sitt intresse.

”Vi kan berätta mer om vad vi kan göra tillsammans! För det är tillsammans som vi kan ta fotbollen tillbaka till de sanna supportrarna och till barnfamiljerna, till alla dem som älskar fotbollen. Ingen ska kännas sig utanför och alla ska känna sig välkomna!”

mellanrum