Svensk Elitfotboll medverkar på den kommande ENABLE-konferensen i Stockholm. Deltar gör också övriga samarbetspartners och SLO:er.
– Vi är tacksamma för Svensk Elitfotbolls och medverkande föreningars stöd till projektet. Vi har blivit väl omhändertagna av arrangerande och gästande föreningar när vi genomfört våra observationer och workshops vid 12 fotbollsmatcher runt om i Sverige, säger Filip Lundberg, en av tre projektledare för ENABLE.

Samtliga SEF-klubbar (Allsvenskan och Superettan) står bakom ENABLE och utöver klubbarna så bidrar Föreningen Svensk Elitfotboll med samarbete via sitt initiativ Stå upp för fotbollen, där klubbarnas Supporter Liaison Officers (SLO) medverkar med sin kunskap och kontaktyta mot supportrarna i samband med matchobservationerna.

Konferensen äger rum den 16 augusti på Tele2 Arena i Stockholm. Syftet med ENABLE-konferensen är att lyfta fram de viktigaste resultaten och rekommendationerna vad gäller trygghets- och säkerhetsutmaningar, samt bjuda in till diskussion och input från ENABLE’s samarbetspartners.
– Det är nämnda observationer och workshops som ligger till grund för den första formella ENABLE-rapporten vi nu presenterar på konferensen och som kommer finnas att läsa på webben från och med 1:a augusti. Den kunskap föreningarna och deras SLO:er bidragit med har varit ytterst värdefull. Nu vill vi ta tillfället i akt och bjuda in samtliga SEF-föreningar och SLO:er att medverka vid ENABLE’s konferens den 16 augusti på Tele2 Arena, fortsätter Filip Lundberg.

ENABLE-projektet är fortfarande under uppbyggnad och de medverkande har ett stort arbete framför sig, men ett aktivt engagemang ifrån fotbollsföreningarna, de organiserade supportrarna och polisen är en förutsättning för att det ska bli framgångsrikt.
– Jag har, som en av tre projektledare, de senaste veckorna träffat representanter ifrån SEF, SFSU och polisen som är tre av våra viktigaste intressenter för att sätta mig in i vad de tycker och tänker kring projektet fram tills idag och framöver. Mycket har fungerat väldigt bra men det finns alltid förbättringspotential. Konferensen blir ett tillfälle ett adressera även sådana frågeställningar. Jag hoppas att så många som möjligt har möjligt att ta tillfället i akt och komma på konferensen och dela med sig av sina erfarenheter. Det kommer att finnas gott om tillfällen till informella samtal

Läs mer om ENABLE-konferensen och anmäl medverkan här.

Fakta ENABLE:
I oktober 2015 tilldelades ENABLE betydande finansiering från Gålöstiftelsen och Länsstyrelsen i Stockholm. Denna finansiering möjliggjorde för ENABLE att ta sig an ett omfattande arbete de kommande fyra åren. ENABLE har brett stöd och inkluderar en rad organisationer, inklusive Föreningen Svensk Elitfotboll.

Tanken är att identifiera, dela och utveckla god praxis i hanteringen av säkerhet och trygghetsarbete i den svenska professionella fotbollen.

Fakta Stå upp för fotbollen:
Samtliga klubbar i Svensk Elitfotboll deltar i projektet, delar erfarenheter och får stöd för sitt arbete. För sex av klubbarna (IFK Göteborg, GAIS, AIK, Djurgården, Hammarby och Malmö) ingår finansiering av SLO-tjänsten som ett viktigt stödverktyg. Projektet drivs av Svensk Elitfotboll i samarbete med initiativtagarna Swedbank, TV4-gruppen och Svenska Spel, samt numera även Deloitte. Projektet är en del i Svensk Elitfotbolls supportersatsning, och har syftet att etablera bilden av fotbollsmatcher som en positiv upplevelse och öka tryggheten på läktarna. Visionen är att fotbollens evenemang skall vara Trygga, Säkra, Välkomnande och Stämningsfulla.