Smittläget för covid-19 i Sverige sjunker för tillfället i takt med att människor blir vaccinerade. Det står dock klart att virusdrabbade pandemier kommer att drabba samhället igen. Nu inleder Svensk Elitfotboll ett samarbete med Pandemifonden för att tillsammans bättre informera om pandemins effekter på samhället. Målet är att generera långsiktig kunskap som kan användas av samhället för att tackla virusutbrott och pandemier.
– Vi ser fram emot att vara en betydande del av arbetet med att utvärdera och lära av hur samhället hanterat covid-19 och hur vi kan förbereda oss när det kommer fler pandemier. Elitfotbollen har tagit, och fortsätter att ta ett stort ansvar, säger Mats Enquist, Generalsekreterare på Svensk Elitfotboll.

Virus- och pandemifonden – Svenska Sällskapet för Virologi, eller kort och gott bara Pandemifonden, är en ideell förening som bildades 2009 och består av cirka 250 ledande virusforskare vid svenska universitet. Föreningens vision är att stärka svensk virusforskning så att forskningen kan hjälpa samhället i stort. Bland annat genom att forska fram nya läkemedel, men också genom att bidra med kunskap som kan behövas i olika sammanhang.

Pandemifonden säger att virusforskning är viktiga för att det fortfarande finns ett hundratal virus som vi inte känner till. För elitfotbollens del är det viktigt att främja kunskap och forskning om virus men även kring hur man på bästa sätt samagerar med samhällets aktörer under en pandemi, med relevanta och träffsäkra skyddsåtgärder.

– Vi är extra glada över att inleda ett samarbete med Svensk Elitfotboll. Tillsammans kan vi nå ut brett i samhället till alla miljoner svenskar som är intresserade av nationalsporten och samtidigt ta tillvara på de lärdomar som fotbollen besitter från pandemin. Med gemensamma krafter hoppas vi kunna stärka virusforskningen och minska framtida risker inom fotbollen, säger Niklas Arnberg, ordförande i Pandemifonden samt professor i virologi vid Umeå Universitet.

WHO har under 2000-talet utlyst flera globala nödlägen utöver covid-19, bland annat svininfluensan och ebola-viruset. Alla nödlägen har orsakats av olika virus. I framtiden förväntas fler virusorsakade utbrott och pandemier. Hur säkerställer vi tillsammans att vi kan undvika fler pandemier och hur ska samhället hantera en pandemi om det trots allt kommer en?

– Det finns många lärdomar att dra av den nuvarande pandemi. Alla som hängt med i media det senaste året vet att elitfotbollen tillsammans med en del andra publika verksamheter anser sig ha varit onödigt hårt nedstängda och därmed inte fått samma villkor som övriga delar av samhället. Så vill vi inte ha det igen, behovet är stort i en pandemi att ha träffsäkra regleringar i nära samverkan. Kan vi hitta ett sätt att arbeta tillsammans med virusexperter och bedriva verksamhet på ett säkert sätt i en anpassad skala under en pandemi så betyder det mycket för oss, menar Mats Enquist.

– Det är illa nog att drabbas av en pandemi, ingen verksamhet vill därutöver bli onödigt hårt nedstängd. Virusforskningen liksom samhällets agerande behöver prioriteras upp och lärdomar dras.

Svensk Elitfotbolls hållbarhetsansvarige, Beatrice Clarke, säger att samarbetet med Pandemifonden passar bra in i SEF:s övergripande hållbarhetsarbete.
– Vi arbetar dagligen med agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Framförallt har vi fokuserat på hälsa, jämlikhet och arbetsmarknadsfrågor. Vi vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle vilket gör att det här samarbetet passar väl in i vårt hållbarhetsarbete, menar Beatrice Clarke.

Svensk Elitfotboll och Pandemifonden presenterar samarbetet mer utförligt under sommaren och hösten.