Med hänsyn till den extraordinära situation som råder till följd av Coronaviruset och för att undvika smittspridning har SEF:s styrelse beslutat att skjuta upp SEF:s årsmöte såväl som medlemsmöte. SEF:s årsmöte kommer nu istället hållas i september 2020.

Det står också klart att SEF i samverkan med Polismyndigheten beslutat att ställa in säkerhetskonferensen den 17-18 mars med klubbarnas säkerhetsansvariga, SLO:er och Polismyndigheten. Allt i enlighet med de riktlinjer som finns avseende att minimera smittspridningen, samt det allmänna läget vad gäller Coronaviruset.

Under förra veckan stängde Svensk Elitfotboll sitt kontor och uppmanade all personal att jobba hemifrån för att hjälpa till att förhindra eventuell smittspridning. Ett enkelt beslut att fatta givet att SEF har väldigt mobila medarbetare som är utspridda i landet, och ett modernt och rörligt arbetssätt där nästan alla kan jobba hemma.