Svenska Fotbollförbundets styrelse och Svensk Elitfotbolls medlemsmöte har beslutat att SEF ska ta över det operativa ansvaret för delegatverksamheten. Chef Matchdelegater Per Eliasson går över till SEF och kommer där vara fortsatt ansvarig för utvecklingen av delegatverksamheten och kontakten med klubbarna.

Övergången innebär att de match- och säkerhetsdelegater – vars uppgift är att övervaka arrangemangs- och säkerhetsfrågor i samband med match – operativt kommer att rekryteras, utbildas och coachas av SEF. SvFF kommer alltjämt, i enlighet med gällande tävlingsbestämmelser, att utse delegaterna, efter förslag från SEF.

– Den stora majoriteten av alla delegatuppdrag avser Allsvenskan och Superettan, och då känns det bra och naturligt att SEF har det dagliga ansvaret för verksamheten. SvFF behåller däremot ansvaret för att genom Riksombudet göra anmälningar till Disciplinnämnden, när det finns skäl för det, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson.

– Vårt fokus kommer fortsatt vara att med hjälp av delegaterna säkra trygga, välkomnande och säkra evenemang, och där känns det mycket bra att Per Eliasson kan fortsätta sitt arbete med att utveckla verksamheten. Han har under senare år arbetat intensivt med att professionalisera rekryteringen, utbildningen och coachingen av delegaterna, och vi välkomnar nu honom till oss för att fortsätta utveckla verksamheten, säger SEF:s ordförande Lars-Christer Olsson.

Övergången gäller från och med den 1 april, och delegater kommer att tillsättas i OBOS Damallsvenskan, Elitettan och Svenska Cupen, i motsvarande omfattning som hittills.

– Detta känns både naturligt och bra. Jag känner mig mycket inspirerad att fortsatt vara med att utveckla delegatverksamheten och bidra till klubbarnas viktiga arbete med sina matcharrangemang, säger Per Eliasson.