Svenska Fotbollförbundet, SEF, EFD och Riksidrottsförbundet träffade idag representanter för Folkhälsomyndigheten för fortsatta diskussioner om publikfrågan, och hur fotbollen kan komma igång med matchspel på alla nivåer.

Folkhälsomyndigheten meddelade att man värnar idrottens betydelse för folkhälsan och att man inte vill ha några begränsningar längre än nödvändigt, men att lättnader är beroende av hur smittläget utvecklas.

Sedan senaste mötet med Folkhälsomyndigheten har barn- och ungdomsfotbollen kunnat komma igång med matchspel igen, även om vissa regioners lokala regler fortsatt inte tillåter matcher.

– Det är naturligtvis positivt att barn och unga, åtminstone i större delen av landet, kan spela matcher igen. Nu behöver de delar av fotbollen där matcher fortfarande inte är tillåtet också komma igång – jag tänker på tävlingsspel för äldre ungdomar, och fotboll för vuxna som inte omfattas av reglerna för yrkesutövande, säger Håkan Sjöstrand, generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet.. 

– Vi har erfarenheterna från fjolårssäsongen att bygga vidare på och vi har lärt oss att anpassa vår verksamhet till förutsättningarna – fotbollsmatcher är, vågar jag påstå, en mycket mer kontrollerad miljö än många andra företeelser i samhället. Breddfotbollen är ju dessutom till övervägande lokal och regional, och ju längre ned i seriesystemet vi kommer desto mer lokal blir den. Vilket innebär begränsat resande och mycket få människor som möts och kommer i kontakt med varandra.  

– Att väldigt många fotbollsspelare i vårt land kan fortfarande inte spela matcher är oroande. Matcher är av fundamental betydelse som motivation för att fortsätta med sitt idrottande, den nedstängning som nu råder innebär en stor risk att många lämnar sin idrott för gott, vi får dagligen rapporter om spelare som slutar och lag som tvingas lägga ned.

Även i publikfrågan har förändringar skett sedan sist, i och med regeringens besked om en höjning av publiktaket till 500 åskådare från och med den 17 maj (förutsatt att smittoläget tillåter detta).

– Det är ett positivt och viktigt steg i rätt riktning. Vi menar dock fortsatt att man i stället för ett fast tak bör tillåta klubbarna släppa in åskådare motsvarande en viss andel, vi föreslår 15 procent, av arenans kapacitet. Det är skillnad på Friends Arena och Stora Valla, och det anser vi att man bör ta hänsyn till. Många länder i Europa har kommit längre med sina öppningsplaner och vi tycker också det är viktigt att titta på vad de har gjort, och vilka möjligheter som finns. Vi känner oss trygga med vår öppningsplan och de åtgärder för att skapa smittsäkra arrangemang som klubbarna står redo att sätta i verket, säger Mats Enquist, generalsekreterare för SEF.

– Jag vill också understryka att vi även från SEF:s och elitklubbarnas sida anser att det är mycket viktigt att fotbollen kan komma igång med match- och tävlingsspel på alla nivåer, säger Enquist.

Tomas Hoszek, generalsekreterare för EFD:
– Även om vi har haft, och fortfarande har, en hel del synpunkter på hur fotboll och övrig idrott hanterats i förhållande till andra verksamheter under pandemin, ser vi positivt på att vi nu rör oss framåt – att vi konstruktivt diskuterar såväl vikten av att få igång all fotboll, som planer och förutsättningar för att successivt välkomna publiken tillbaka på ett smittsäkert sätt.

– Det är av yttersta vikt att det finns en vilja hos ansvariga beslutsfattare att skapa förutsättningar för fotbollen och klubbarna att ta sig igenom den här prövningen. Det gäller inte minst damklubbarna som kämpar mycket hårt med små marginaler och knappa ekonomiska resurser, avslutar Tomas Hoszek.