Sveriges Television fälls av Granskningsnämnden för ett inslag om fotbollsklubbar och deras benägenhet att ansöka om tillträdesförbud mot risksupportrar. Nämnden tycker att inslaget saknar saklighet.
Granskningsnämnden konstaterade att det i inslaget i Rapport utelämnades viktig information om en överenskommelse mellan fotbollsklubbar och polisen.”, står det att läsa i nämndens utlåtande.

Granskningsnämnden skriver vidare ”att uppgiften inte redovisades för tittarna innebar att det gavs en missvisande bild av hur fotbollsklubbar förhåller sig till lagen om tillträdesförbud. Inslaget stred därför mot kravet på saklighet.”

Det aktuella inslaget sändes i Rapport, Sportnytt och Aktuellt i oktober 2014 och i inslaget framgick det inte att polisen har ensamrätt att ansöka om tillträdelseförbud i de fall polisen är på plats på arenan.

Statistiken säger alltså ingenting om att fotbollsföreningarna saknar vilja utan berättar att polisen och fotbollsföreningar har olika roller, befogenheter och förutsättningar när det gäller brottsbekämpning.”, avslutar Granskningsnämnden om de siffror SVT redovisade i inslaget.

Robert Johansson / FOTO: Bildbyrån