Den avslutande delen av allsvenskans upptaktsträff handlade om svensk elitfotbolls gemensamma Uppförandekod och den respekt vi behöver ge varandra, alla parter inom fotbollen, för att utveckla spelet och skapa ett ännu bättre klimat.
– Vi är bara i början av det här arbetet, vi behöver utveckla oss, vi behöver förbättra oss och vi behöver ta ansvar för de beteenden som vi inte står för, säger Beatrice Clarke, CSR-ansvarig på Svensk Elitfotboll.

Som ett exempel nämns på scenen dialogen mellan spelare, ledare och domare.
– Det är viktigt att det finns något som backar upp beteendet hos spelare och ledare för att det är deras beteende som lätt kan föras över på läktaren, säger Stefan Johannesson, Chef för domaregruppen på Svenska Fotbollförbundet.

– Kritik ska vi ha men om de säger något som kan röra upp känslor då blir det accepterat av den stora massan och då kan det sätta igång något som kan bli ganska farligt för en domare, eller en tränare eller någonting annat. Det är jätteviktigt att alla inblandade inom fotbollen beter sig som man vill bli behandlad själv. Vi kan kritisera varandra. Vi kan vara oense om saker, och det tycker jag man ska vara också, men det måste vara sakligt och professionell och rikta sig till mig som domare, inte person, menar Johannesson.

På plats på scen fanns också två sportchefer från allsvenska klubbar, och båda höll med om resonemanget.
– Vi har ett stort ansvar utifrån en viss ledning och att man lägger rätt värderingar till en hel spelargrupp genom hela föreningen. Det handlar om att skapa en kultur där man bemöter människor med respekt. Med domare direkt under matcher så gäller det att ha ett beteende som visar på respekt mot uppdraget. Jag tycker till och med att vi kan vara tuffare inom svensk fotboll att det kan få konsekvenser om man inte uttrycker sig på rätt sätt. Vi har ett jättestort ansvar, säger Urban Hagblom, Sportchef i GIF Sundsvall.

Johannesson

Stefan Johannesson under allsvenska upptaktsträffen

– Jag tror att vi har ett rejält jobb att göra inom svensk fotboll. För att domarna ska få ett tydligt mandat så tror jag det är viktigt att vi hittar en organisation som är i paritet för vad vi i slutändan vill få ut, säger Björn Wesström, Sportchef i AIK.

Det finns fortfarande mycket att tänka på när det gäller Uppförandekoden men elitfotbollen har i alla fall kommit en bit på vägen.
– Ibland funkar det, ibland funkar det inte. Man måste tänka på vad man har för ansvar mot sin förening och sina sponsorer och man måste tänka på vad det kan sätta igång i för konsekvenser för en domare eller en tränare eller en spelare. Det är jätteviktigt att vi alla tänker på hur vi beter oss och uppför oss, avslutar Stefan Johannesson.

Uppförandekoden
Uppförandekoden är Svensk Elitfotbolls värdegrund. Den skapades 2014 och handlar bland annat om respekten för spelet, spelarna, domarna, förtroendevalda och våra supportrar samt att den handlar om att vi ska skapa trygga och säkra evenemang. En stor del av Uppförandekoden är hur vi kommunicerar och arbetar med varandra.

– Jag har arbetat med samhällsfrågor i över 20 år och en av de absolut viktigaste delarna är det interna värdegrundsarbetet. Uppförandekoden handlar om vad vi står för, vilka vi vill vara och hur vi ska komma dit. Då är det väldigt viktigt att vi arbetar med delar som visar på det, säger Beatrice Clarke.

Beatrice Clarke pratade om Uppförandekoden på allsvenskans upptakt

Beatrice Clarke pratade om Uppförandekoden på allsvenskans upptakt

Beatrice har tidigare besökt och utbildat alla klubbar i Uppförandekoden. Hon har träffat alla spelare och ledare från ungdomsnivå och uppåt i varje klubb och pratat om hur vi kommunicerar med varandra och beteenden som vi tar avstånd ifrån.
– Min del handlar om att inspirera, medvetandegöra och att få klubbarn att implementera detta i den dagliga verksamheten.

– Vi jobbar med situationer, beteenden och konsekvenser, vi jobbar med gruppövningar, man får presentera för varandra. Vi jobbar med ambassadörsskap, vilka förebilder vi är och vilket ansvar som kommer med det. Att sätta ord på det själva och jobba med det i grupp, då förstår man själv att det här är ett ansvar som vi vill jobba vidare med.

Arbetet med Uppförandekoden fortgår under hela 2019.
– Vi tar det här på största allvar. Det är en prioriterad fråga för oss. Vi utvecklar digitala plattformar och fysiska utbildningar för att möta de behöv som finns. Det här är viktigt för oss, vi måste göra det. Man representerar en klubb, ett varumärke, en stadsdel, en stad. Vi behöver jobba med den här frågan mycket mer, avslutar Beatrice Clarke.

Allsvenskan och Superettan inleds helgen 30-31 mars.

Se samtalet i sin helhet i spelare nedan.

Fakta Uppförandekoden:
Samtliga klubbar i Allsvenskan och Superettan skrev inför säsongen 2014 på svensk fotbolls Uppförandekod. Ett dokument där klubbarna berättar att de gemensamt arbetar för en fotboll där:

  • Alla känner sig välkomna, oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet eller nationalitet
  • Alla känner sig trygga och säkra att gå på våra arrangemang
  • Vi arbetar tillsammans för att bejaka den positiva stämningen på våra läktare
  • Vi alla visar respekt för varandra oavsett om det rör spelet, spelarna, domarna, ledarna, anställda, förtroendevalda och publiken.

 

För oss handlar fotboll om rättvisa, respekt, värdighet, passion och glädje – och vi agerar för att visa det.