Svensk Elitfotbolls nyckelanpassade utbildningsprogram för affärsansvariga genomförs för fjärde gången i ordningen tillsammans med Cruyff Institute. Utbildningsprogrammet består av fem tvådagars moduler med syfte att bidra till kompetens och insikter i att utveckla klubbarnas affärsverksamhet.

Den andra av fem moduler genomfördes i dagarna i Stockholm under ledning av Martin Carlsson-Wall från Handelshögskolan i Stockholm. Temat var att styra och mäta verksamheten med djupdykning i Kundresan och Revenue Management.

– Vardagen när man jobbar för en elitklubb är otroligt händelserik, det händer saker hela tiden och det blir mycket här och nu och tiden för planering och utveckling blir tyvärr ibland lidande. Att genom den här utbildningen få möjlighet att lyfta blicken och göra en djupdykning i mer övergripande organisatoriska och strategiska frågor är både utvecklande och inspirerande. Det i kombination i att få tid till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra klubbar ger inspiration till att utveckla vår verksamhet ytterligare, säger Elin Öst Sandström, Marknadsansvarig på BK Häcken och deltagare på utbildningen.

IMG_0841 (kopia)

Grupparbete hur klubbaffärerna kan utvecklas med hjälp av utbildningen

Det tio dagars utbildningsprogrammet genomförs i fem moduler och är anpassade för just affärsansvariga i klubbarna inom Allsvenskan och Superettan. Programmet har blivit väldigt populärt och anses som en självklarhet i klubbarnas kompetensförsörjning/utveckling av affärsverksamheten.

De definierade målen för utbildningen är att öka de affärsansvarigas kunskaper och förmåga för dels en framgångsrik utveckling av klubbaffären, och dels ett utvecklat ledarskap för att mer effektivt leda och utveckla medarbetarna.

– Utbildningsprogrammet utgör en oerhört viktig ingrediens när vi inom ligorna utvecklar förutsättningarna för klubbarnas affärsmässiga konkurrenskraft på de lokala som regionala marknaderna. Nyckelpersonerna inom klubbarnas affärsverksamheter bidrar i högsta grad till att skapa än mer effektiva och hållbara organisationer, vilket i sig utvecklar ligornas framtidsförutsättningar sammantaget, säger Jan Karlsson, Försäljningsdirektör på Svensk Elitfotboll.

Grupparbete hur klubbaffärerna kan utvecklas med hjälp av utbildningen

Grupparbete hur klubbaffärerna kan utvecklas med hjälp av utbildningen

Utbildningen arrangeras liksom tidigare av Cruyff Institute Sverige.
– Det är tydligt hur de senaste årens utveckling av Svensk Elitfotboll också får genomslag i klubbarnas intresse och förståelse för egen ökad kompetenshöjning. Ambitionen hos deltagarna i vår skräddarsydda utbildning är mycket hög för att skapa en bättre affärsförståelse och ett mer utvecklande ledarskap i vardagen, säger Anders Sewerin, grundare av på Cruyff Institute Sverige.

Kommande moduler i utbildningen kommer att handla om att utveckla sitt ledarskap, att tränas mer de i digitala verktygen som kontinuerligt utvecklas inom SEF i syfte att förbättra kundbearbetning, segmenteringar och kundresan samt att fortsätta utveckla hur elitfotbollens viktiga samhällsengagemang och CSR-program också är prioriterade delar i klubbens egen affärsplan.