Fotbollen finns på plats även under årets Almedalsvecka i Visby. Malmö FF arrangerade ett seminarium om samhällsansvar och Svenska Spel genomförde sitt traditionsenliga samtal om matchfixning.
– Malmö FF är en otroligt viktig aktör i Malmö som skapar stolthet och som når väldigt många engagerade Malmöbor, säger kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh i samband med seminariet.

Malmös seminarie och panelsamtal handlade om fotbollens sociala arbete vid sidan av planen och varför det är viktigt att även fotbollen engagerar sig i samhällsfrågorna. En av Malmö FF:s samhällsengagemang som kom på tal var Karriärakademin, som under 2018 inspirerat andra SEF-klubbar att knyta egna lokala överenskommelser med Arbetsförmedlingen för att med fotbollens hjälp kunna nå personer långt utanför arbetsmarknaden.

–  Det engagemanget som man lägger på att nå ut till unga och dela med sig av de nätverk man har skapar ett värde och en stabilitet i staden. Man tar vara på de talanger som finns som kanske inte har förutsättningar själva, menar Katrin Stjernfeldt Jammeh.

I Svenska Spels yta i Almedalen hade man en paneldebatt om matchfixning där Svensk Elitfotbolls och Svenska Spels gemensamma resurs mot matchfixning, Anders Wikström, medverkande 2017. I år var Wikström inte på plats, utan i stället med bland annat Svenska Fotbollförbundets Tobias Tibell och polisens kriminalkommisarie Fredrik Gårdare.

I paneldebatten diskuterades de kriminella nätverken som ligger bakom matchfixningsförsök och hur viktigt det är att inte vända matchfixningen och de drabbade ryggen.

– De kriminella nätverken är mitt inne i våra välkända föreningar. Vi måste trycka bort dem från fotbollen, säger Fredrik Gårdare.

2018 års Almedalsvecka i Visby pågår 1-8 juli.