“Certifiering 2.0” kommer allt närmare sin första testfas under hösten 2021, och på onsdagen presenterades bland annat arbetsgruppernas jobb med fyra av dessa områden för de Unicoach-anslutna akademierna.
– Responsen har varit positiv hittills, säger Thomas Hasselgren, akademichefsutvecklare på Svensk Elitfotboll.

Lagom till år 2022 ska en uppdaterad certifiering vara på plats, framtagen av Svensk Elitfotboll i samarbete med Svenska Fotbollförbundet samt medlemsklubbarna i Unicoach. 

Under processen delas 10 olika områden upp mellan arbetsgrupperna, som å sin sida tar fram underlag, presenterar detta för de berörda föreningarna och sedan får feedback som kan komma att påverka utformningen.
– Alla klubbar har möjligheten att tycka till, och den delaktigheten är viktig. Samtidigt måste man också se certifieringen i ett större perspektiv än bara för den egna klubben, för alla har olika resurser, menar Thomas Hasselgren.

De områden som presenterades vid den senaste sammankomsten, som genomfördes digitalt, var följande:

1) Klubben:
– Det syftar till sådant som målsättningar, förankring, värdegrund och ekonomi. Flera av dessa delar blir grundkrav, men det som ligger i detta område blir poänggivande, berättar Hasselgren.

2) Dokument:
– Det är klubbens spelarutbildningsplan, och därmed en ganska central del av hela certifieringen.

3) Samarbete:
– Samarbete är uppdelat på fyra områden. Den största delen är fotboll och skola, som vi i sin tur valt att dela upp i två delar: gymnasium och grundskola. Dessutom handlar det om klubbens samarbete med högskola eller universitet gällande forskning samt praktikplatser för studenter. Sista delen berör samarbete med klubbar inom den aktuella regionen och inom vårt nätverk.

4) Träning
– Hur man jobbar på träningsfältet och driver det dagliga arbete kring träningen. Här vill vi att klubbarna ska ha en gemensam standard för hur man planerar, genomför och utvärderar träningspasset. Detta gäller egentligen både tränare och spelare. I tillägg blir video en viktig del, främst för att utvärdera spelarna individuellt. 

Utöver ovanstående områden så avhandlades också de nya grundkrav som kommer att ställas på de klubbar som strävar efter att vara certifierade akademier. Här har dock en relativt marginell åtskruvning gjorts i förhållande till det nuvarande upplägget. 

I slutet av maj kommer även de avslutande områdena att presenteras, innan processen går vidare med att en ny arbetsgrupp, bestående av de olika gruppledarna, samlas för att gå igenom hur certifieringen ska vara viktad i form av poäng.

Framåt hösten är det, som sagt, sedan tänkt att tre pilotklubbar ska få möjlighet att testa den nya certifieringen i praktiken.
– I stora delar kommer innehållet att vara klart till midsommar, och sedan återstår några saker, däribland poängbedömningen. Men jag tror att vi ligger ungefär i linje med den tidsplan som vi har satt upp, säger Thomas Hasselgren.