Malmö FF:s  Verksamhetsledare för Karriärakademin, Karin Heri blir ny nationell samordnare för sysselsättning på Svensk Elitfotboll. Detta som en del av den nya ligagemensamma satsningen på samhällsengagemang. Karin kommer att ansvara för att samverka arbetet mellan klubbarna.
– Det finns en stor kraft i att jobba tillsammans, säger Karin.

Klubbarna i Allsvenskan och Superettan dagligen gör en stor insats för det svenska samhället genom sina samhällsengagemang. Svensk Elitfotboll har som intresseorganisation till klubbarna identifierat över 100 samhällsengagemang som klubbarna driver i egen regi.

Som en del att lyfta fram och för att utveckla klubbarnas samhällsengagemang så har Svensk Elitfotboll sedan en tid tillbaka startat ett CSR-råd med representanter från klubbarna. I det CSR-rådet har det under hösten skapats en nationell strategi för samhällsengagemang och värderingsfrågor där vi centralt tar fram nationella riktlinjer för hur samtliga SEF-klubbar kan jobba med sina engagemang. Karin Heris jobb som Nationell samordnare för sysselsättning blir att samverka mellan klubbarna och få de att jobba utifrån den nationella strategin för att skapa sysselsättning.

– Det finns en stor kraft i att jobba tillsammans. Vi vet att många gör mycket redan men hoppas få en hävstångseffekt och det ska bli spännande att se vilka resultat vi kommer att se nationellt utifrån att vi har en gemensam strategi att jobba efter. Jag hoppas vara språkrör för klubbarna i samhällsdebatten och samverka för att hjälpa dem.

En stor del av det arbetet kommer att handla om samarbetet med Arbetsförmedlingen och den gemensamma nationella avsiktsförklaringen för att tillsammans skapa sysselsättning.

I sin roll som Verksamhetsledare i Malmö FF:s Karriärakademin så har Karin tidigare varit med och hjälpt till att över 160 personer i Malmöregionen fått sysselsättning.

Karin kommer att fortsätta sin anställning på Malmö FF, men gå ner till 25%, medan anställningen som Nationell samordnare för sysselsättning på Svensk Elitfotboll uppgår till 75%.