Svensk Elitfotboll deltog under onsdagen i ett rundabordssamtal i Almedalen i samband med politikerveckan i Visby. Syftet var att tillsammans med elitfotbollens huvudpartner Unibet och samarbetspartnern Spelfriheten samt en rad andra intressenter prata om en samverkan som kan minska problematiskt spelande.
– Det var ett bra och givande samtal. Vi vill, precis som spelbranschen, ta ansvar och arbeta på riktigt i de här frågorna, säger Anders Wikström, ansvarig för integritet på Svensk Elitfotboll.

I samtalet som modererades av Alexander Westrell, kommunikationschef på Kindred Group, medverkade förutom Anders Wikström också generalsekreterare Johan Lindvall för Svensk Elitfotbolls räkning samt representanter från Unibet, Spelfriheten, Spelberoendes riksförbund, branschfolk, mediarepresentanter och politiker.

Deltagarna delades in i olika grupper för att samtala om ”spel om pengar och idrott” och om ”marknadsföring av spel” och sedan diskuterades vad man kom fram till i helgrupp.

– Jag är nöjd med dagens samverkan. Det är när vi träffas och diskuterar dessa frågor som vi verkligen kan göra skillnad. Vi skall ha stor respekt för problemspelandet men inte vara rädda för att ta i problemen. Det känner jag mig trygg i att vi gör tillsammans med Unibet och Spelfriheten, säger Johan Lindvall.

Svensk Elitfotboll och Unibet har sedan länge ett samarbete för att göra skillnad där det bland annat är tänkt att parterna ska vara ett föredöme i arbetet med att motverka spelproblem och matchfixning.
– Vi har ett stort ansvar i att tillhandahålla en säker och pålitlig spelupplevelse för våra kunder. Genom att lyssna på och söka samverkan med andra aktörer kommer vi att kunna nå ännu längre i vår ambition om att uppnå en trygg och hållbar spelmarknad i Sverige, säger Pär Nygårds, samhällspolitisk chef på Kindred Group.

Sedan i år samarbetar Svensk Elitfotboll och Unibet tillsammans med Spelfriheten i de här frågorna. Ambitionen är att lyfta spelrelaterade frågor bland spelare och ledare i såväl proaktivt syfte som i ett behandlande, reaktivt syfte för de som är i behov av hjälp.  Spelfriheten har under våren besökt klubbar i Allsvenskan och Superettan för att belysa de problem som kan uppstå vid spel och vilken hjälp som finns att få för den som har problem.

Spelfriheten tycker att det var bra samtal och en bra bredd på besökarna på rundabordssamtalet.
– Det kom upp en hel del bra idéer, det är något vi kommer kunna jobba vidare med framgent. Återigen blev det så tydligt att vi behöver samverka för att kunna göra skillnad, anser Adam Reuterswärd på Spelfriheten.

– Jag är övertygad om att vi i samråd med våra klubbar ska kunna utveckla ännu mer effektiva, främjande, förebyggande och akuta insatser för att få ännu färre spelare som har problem med spel i framtiden, avslutar Anders Wikström.

Under hösten fortsätter samarbetet parterna emellan för att konkretisera det som framkom under samtalet i Almedalen och för att fortsätta göra skillnad på riktigt.

Sedan 2020 har elitfotbollens gemensamma arbete med Unibet mynnat ut i:

  • En spelansvarsutbildning som är obligatorisk för samtliga spelare och ledare i de 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Utbildningen innehåller bland annat en självskattning där man genom att svara på vissa frågor får en nulägebild av hur ens spelande ser ut. Utbildningen tar även fasta på de som känner att de har hamnat i ett osunt spelande.
  • Under säsongen åker Svensk Elitfotboll tillsammans med Unibet och organisationen Spelfriheten runt och besöker klubbarna i Allsvenskan och Superettan för att belysa de problem som kan uppstå vid spel och vilken hjälp som finns att få för den som har problem.
  • Tillsammans med Unibet har elitfotbollen tagit fram och lanserat en utbildning som ska informera om och förebygga matchfixning som samtliga spelare och ledare ska genomgå.
  • I tillägg till utbildningarna har Svensk Elitfotboll i samråd med Unibet beslutat om att tillsätta en Integrity Officer i varje klubb för att skapa en tydlig dialog och öka chansen att upptäcka eventuella problem eller oegentligheter i ett tidigt stadie. Integrity Officers får fördjupad kunskap kring matchfixning och spelansvar och är länken mellan SEF, Unibet och klubbarna.
  • Svensk Elitfotbolls och Unibets samverkan tar arbetet en bit på vägen men alla medverkande jobbar ständigt för en samverkan mellan flera aktörer för att kunna fortsätta göra skillnad på bästa möjliga sätt.

Utöver den goda samverkan ger också den ekonomiska ersättningen möjlighet att fortsätta och vidareutveckla den svenska elitfotbollen. Det ger utrymme för klubbarnas önskan och vilja att genomföra projekt kopplade till elitfotbollens samhällsengagemang. Tillsammans arbetar liga och klubb aktivt med värdegrundsarbete, uppförandekod, psykisk ohälsa och allas lika värde.