Arbetsgivaralliansen och Unionen har sedan hösten 2015 försökt få till ett nytt avtal för spelarna inom svensk elitfotboll. Efter att parterna inte kunnat komma fram till en lösning begärdes frivillig medling. Trots hjälp av medling har ett nytt avtal inte kunnat tecknas. Kraven från spelarna har varit ett förbättrat skydd vid skada och en utökad avsättning till tjänstepensionen.

Arbetsgivarna har lyssnat på dessa krav och erbjudit ett kraftigt förbättrat skydd vid längre skadefrånvaro via en särskild försäkring. Ett skydd som överträffar vanliga villkor på svensk arbetsmarknad i form av ersättningsnivåer vid skada och om en spelares rätt till sjukpenning från Försäkringskassan upphör.

Trots detta har ett avtal inte kommit till stånd då Unionen som representerar spelarna även kräver utökade avsättningar till tjänstepensionen med ytterligare 1,5 %. En sådan kostnadsökning är inget som svensk fotboll klarar att bära ekonomiskt då flera klubbar gör minusresultat i driften. Något löfte om att höja avsättningen har heller inte getts. Detta krav har därför avisats.

Spelarna har sedan kollektivavtalsförhandlingarna 2012 rätt till tjänstepension. Pensionsplanen börjar gälla redan från 18 års ålder till skillnad från övriga arbetsmarknaden där t ex ITP-planen börjar gälla från 25 års ålder och är således bättre än övriga arbetsmarknaden. I det förslag som arbetsgivarna gett ligger även en möjlighet för varje individ att själv förbättra sin pensionsavsättning genom förmånlig löneväxling.

Då medlarna bedömt att parterna i dagsläget står för långt ifrån varandra för en hemställan så tar de nu ett steg tillbaks. Det är nu upp till parterna att ta förnyade kontakter eller säga upp avtalet som har en månads uppsägningstid.