SEF kommer i sommar att undersöka vad man kan göra åt de hot och trakasserier som ibland förekommer i den svenska elitfotbollen.

– Vid det senaste medlemsmötet för ett par veckor sedan fick vi i uppdrag av klubbarna att utreda frågan. Det är inte så lätt som man tror att veta hur man ska få stopp på det här fenomenet. Det är väldigt mycket gråzon. Ofta är det klubbarna som kan vara mest till hjälp för dem som drabbas av hot och trakasserier, men vi vill också se vad vi kan göra centralt för att ytterligare stärka försvaret mot dessa oacceptabla företeelser, säger SEF:s generalsekreterare Mats Enquist.

Text: Olof Nordin – Textbyrån

Extra rad