Resultatet från årets undersökning av Sportnavigatorn visar att Allsvenskan befäster sin position som den mest populära ligan i landet. Hela två tredjedelar av de tillfrågade uppger att de intresserar sig för Allsvenskan i någon grad.

– Allsvenskan fortsätter att vara störst i landet när det kommer till att generera intresse och det är väldigt roligt att det gäller för både män och kvinnor samt i flera olika ålderskategorier, säger Jan Karlsson, försäljningsdirektör på Svensk Elitfotboll.

Analysföretaget Upplevelseinstitutet står bakom Sportnavigatorn som årligen kartlägger det svenska folkets idrottsintresse. 10 000 respondenter i åldern 15 och uppåt har deltagit i undersökningen som genomförts med hjälp av intervjuer under hela året.

Precis som tidigare undersökningar visar Sportnavigatorn 2023 att fotbollen är den mest populära sporten i Sverige. Både Allsvenskan och Superettan återfinns i toppen av listan över de ligor i landet som flest svenskar intresserar sig för. 66% av respondenterna uppger att de har någon form av intresse Allsvenskan – en siffra som gör att Allsvenskan toppar listan. Samtidigt uppger över hälften att de har någon form av intresse för Superettan.

– Intresset för Allsvenskan har vuxit successivt och vi kan återigen konstatera att det är den mest populära ligan i Sverige. Det starkaste intresset återfinns i den yngre målgruppen vilket bådar gott för framtiden, säger Andreas Andersson Åkerling, VD på Upplevelseinstitutet.

Både kvinnor och män håller Allsvenskan som den mest populära ligan i landet. Allsvenskan toppar även listan sett till intresse i flera olika ålderskategorier, däribland personer under 30 samt personer över 40 år. Geografiskt är Allsvenskan och Superettan som starkast i storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg och Malmö) samt i östra Mellansverige.

I en kompletterande del av Sportnavigatorn svarar 52% av svenskarna att de även har ett favoritlag i Allsvenskan. Nedbrutet på klubbnivå visar samma undersökning att IFK Göteborg är den klubb som flest personer har som favoritlag.

Sportnavigatorn 2023 i korthet:

  • Allsvenskan befäster sin position som den mest populära ligan i landet
  • Allsvenskan är den mest populära ligan både bland kvinnor och män
  • 66% har någon form av intresse för Allsvenskan
  • 56% har någon form av intresse för Superettan
  • Allsvenskan är den mest populära ligan hos unga (15–29 år).
  • 52% av den svenska befolkningen över 15 år har ett favoritlag i Allsvenskan, vilket motsvarar cirka fyra och en halv miljon människor.

Om Sportnavigatorn:

  • Undersökningen är genomförd via webbintervjuer med ett representativt urval av den svenska befolkningen (+15 år).
  • 10 000 intervjuer (835 per månad) har genomförts löpande under perioden augusti 2022 – juli 2023.
  • Datamängden har vägts utifrån kön, ålder och geografi för att representera den svenska befolkningen.
  • Undersökningsinstitutet Norstat har genomfört datainsamlingen på uppdrag av Upplevelseinstitutet.

För fler frågor om Sportnavigatorn, besök Upplevelseinstitutets hemsida eller kontakta:

Andreas Andersson Åkerling, VD, Upplevelseinstitutet
070-473 59 57
andreas@uiis.se