Besvärsnämnden går emot disciplinnämnden och fastställer slutresultatet till 1-1 i den avbrutna allsvenska matchen mellan Jönköpings Södra och Östersunds FK.

Disciplinnämnden beslutade att ge Östersund segern med 3-0 sedan bortamatchen mot Jönköping avbrutits. Detta överklagades av riksombudet Artur Ogelid till besvärsnämnden. Besvärsnämnden har nu tittat på ärendet och ändrar slutresultatet i matchen till 1-1.

Besvärsnämndens beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN) senast den 11 oktober. För att RIN ska ta upp ärendet krävs prövningstillstånd.

Läs besvärsnämndens dom här.

Fakta Riksombud:
Det finns två riksombud, som har lite olika roller, i svensk fotboll. Per Eliasson och Artur Ogelid.

Per Eliasson jobbar i nära samråd med Säkerhetsgruppen och delegaterna. Per hanterar Riksombudets ärenden fram till dess det kan bli aktuellt med anmälan till Disciplinnämnden.

Artur Ogelid för, som ett slags åklagare,  SvFF:s talan i Disciplinnämnden. Riksombudet ska framöver även ha förbundets uppdrag att föra talan i Disciplinnämnden om till exempel en spelare begått en förseelse som inte uppmärksammats av domarteamet. Riksombudet ska anmäla förseelser som kan skada fotbollens anseende, om de inte åtgärdas.