“Business as usual” har ersatts av “unusual business” för de svenska fotbollsklubbarna. Det var också ämnet under det webbinarium som Svensk Elitfotboll och Tillväxtverket nyligen bjöd in till, och där deltagarna uppmanades att se möjligheterna i dessa kristider.

Svensk Elitfotboll driver tillsammans med Arbetsförmedlingen ett nationellt strategiskt projekt som syftar till att bredda marknaden för socialt företagande inom en idrottskontext. Projektet är finansierat av Tillväxtverket och har namnet ”Tillsammans skapar vi vinnande lag”. 

Inom ramen för detta anordnas olika kunskapshöjande aktiviteter inom bland annat Agenda 2030 och effektmätning, och den 13 maj var det dags för det första av två webbinarier på temat: “Unusual business – från coronakris till nya möjligheter med hjälp av de globala målen”. 

55 personer från idéburen, privat och offentlig sektor deltog och fick matnyttig information om krishantering och hållbarhetskommunikation. En av dessa var Max Bergander, värdegrundsansvarig för AIK Fotboll, som bland annat lyssnade uppmärksamt när Martin Lucander, konsult inom just dessa områden, talade.

– Jag tar med mig den övertygelse jag själv haft kring organisationer: att värderingar måste styra hur vi kommunicerar och agerar. Det var himla intressant att få en dragning om det av någon som inte är i samma bransch men ändå tror på samma saker, säger Bergander.

Han konstaterar att det krävs en förmåga att tänka nytt i dessa tider. 

– Hela samhället utmanas i att göra saker på ett annorlunda sätt. Många säger att det blir skönt när allt går tillbaka till det normala, men det är inte säkert att det gör det, vare sig när det gäller dessa frågor eller samhället i stort. Vi behöver hitta nya sätt att interagera med varandra och hitta lösningar, och det som blev tydligt här är att vi behöver kommunicera och koppla saker till de globala målen.

Medverkade gjorde också Länsstyrelsen Stockholm genom Christina Ericson, som är utvecklingsledare i arbetet mot våld i nära relationer. 

–  Jag tyckte att det var ett bra och engagerat webbinarium, säger hon och fortsätter:

– Länsstyrelsen samverkar ju med andra myndigheter och organisationer men även med ideella föreningar. När det gäller värdegrundsarbete och våldsprevention så är det exempelvis viktigt att nå ut till barn och ungdomar tidigt, innan normer har etsat sig fast. Jag tror Länsstyrelsen kan bidra med våldsförebyggande metoder för ett sådant arbete, medan SEF kan kanske hjälpa till med en plattform för att nå ut till föreningarna, men även genom att dela med sig vilka metoder de använder sig av. 

Del två av webbinariet kommer att anordnas inom några veckor.