Sverige och Norge utbyter erfarenheter inom många områden utanför fotbollsplanen. I början av juni besökte Svensk Elitfotbolls kommunikationsavdelning Norsk Toppfotball (NTF) för att ta del av varandras goda exempel.
– Det ger uppenbara och stora synergieffekter av att jobba tätare tillsammans, säger Thomas Torjusen, Media- och IT-chef på NTF.

Dagen på Ullevål i Oslo spenderades med en rundvandring i NTF och det norska fotbollförbundets lokaler samt en visning av fotbollsarenan. NTF visade också hur de jobbar med sin kommunikation och hur de marknadsför ligan med hjälp av sin mediaplattform och CRM-system.

– Vi är säkra på att vardera lands erfarenheter och idéer kommer att bidra till en bättre informationsutveckling. Det här bidrar till ett större engagemang som förhoppningsvis bidrar till goda lösningar för både våra klubbar och inte minst supportrarna i båda våra länder, menar Thomas Torjusen.

Svensk Elitfotbolls kommunikationsavdelning passade också på att visa upp hur arbetet i Sverige är uppdelat mellan de olika plattformarna och hur man har valt att lägga upp sin strategi.

– Vi har likheter, men också olikheter med Norge, men i grund och botten delar vi samma utmaningar. Även om vi är olika långt framme i våra olika strategier och projekt så finns det mycket man kan inspireras av och lära av varandra. Dagen i Oslo var mycket givande, säger Robert Johansson, Kommunikatör på Svensk Elitfotboll.

Svensk Elitfotboll och Norsk Toppfotball utbyter sedan tidigare erfarenheter även inom andra områden som rör de två högsta ligorna i respektive land.