Tävlingsärende 1139/2014-2015 (Hammarby) – spelordning slutomgång Superettan

 

Hammarby Fotboll AB har inkommit med en överklagan av beslut, taget på delegation från SvFF:s Tävlingskommitté (TK), om avsparkstid kl. 12.30 för slutomgången av Superettan. Föreningarna meddelades detta beslut den 19 september. Denna överklagan sker med hänvisning till att SHL-matchen mellan Djurgården – Örebro har flyttats från söndag 2 november till lördag 1 november och därmed har förutsättningarna för omgång 30 i Superettan söndag den 2 november ändrats.

 

Hammarby skriver i sin överklagan att TK bör ompröva delegationsbeslutet om kl. 12.30 som avsparkstid och att man fastställer avsparkstiden till ett senare klockslag söndag den 2 november.

 

Fyra föreningar har yttrat sig över överklagan och de ställer sig samtliga bakom Hammarbys begäran.

 

TK konstaterar att då nya uppgifter framkommit som gör det möjligt att lägga en senare avsparkstid under söndagen och då även flera samarbetspartners ställt sig positiva till detta är en senare avsparkstid att föredra.

TK beslutar, med hänvisning till ovan redovisade,

att avsparkstid i omgång 30 av Superettan, söndag den 2 november, ändras från kl. 12.30 till kl. 15.00.

 

 

I beslutet deltog: Gerhard Sager  ordförande, Anna-Karin Broström, Henrik Jönsson, Sören Gustafsson, Paul Myllenberg, Georg Barsom, Kenneth Carlsson, Monica Hjerp, Linda Wrenne och Madelene Ekwall.

 

I händelse av missnöje får berörd part skriftligen överklaga beslutet hos SvFF:s Styrelse, Box 1216, 171 23 Solna. För att kunna prövas krävs dels att prövningstillstånd beviljas enligt 4 kap SvFF:s TB, dels att överklagandet har inkommit senast den 10 oktober 2014.