En studie från Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet visar att spela om pengar är en del av vardagen för många manliga elitidrottare och att många riskerar att falla i spelmissbruk eller hamna i matchfixning.
– Vi vet om problemet och vi gör det vi kan för att det ska bli mindre, säger Anders Wikström, Svensk Elitfotboll och Svenska Spels gemensamma resurs mot matchfixning.

Studien säger att spel om pengar är mycket vanligare bland män än bland kvinnor. Skälet uppges vara en normalisering av betting. Mycket fritid, pengar och ett sökande efter kickar är tydliga faktorer som bidrar till att utforma spelkulturen.

– Det finns en spelkultur inom fotbollen. Jag var själv en del av den under mina år i elitfotbollen. Vi är medvetna om att det finns spelare som har problem men vi gör vad vi kan för att undvika att spelare ska hamna där. Det är exempelvis inte tillåtet längre att spela på matcher i samma serie som individen spelar i, säger Anders Wikström och fortsätter.

– Svensk fotboll har haft samarbete med Svenska Spel sedan 30-talet och tack vare det så får vi en insyn i spelandet och de problem som omger spelandet. Det gör också att vi kan vara med och påverka och förebygga att spelare ska hamna i spelmissbruk. Vi är oroade över spelformer som en enskild spelare kan påverka allt för enkelt, som till exempel att ta ett gult kort.

Ett förebyggande arbete läggs fram som en nyckel för att motverka spelmissbruk. Svensk Elitfotboll gör vad de kan för att utbilda och informera om riskerna med spel och farorna med matchfixning.

– Jag har själv rest runt till samtliga 32 klubbar i Allsvenskan och Superettan och pratat med spelartrupperna om det här och jag har träffat många av elitklubbarnas akademilag i samband med Gothia Cup för att redan där medvetandegöra spelarna, menar Anders Wikström.

– Samtliga spelare i Allsvenskan och Superettan ska också genomgå en utbildning i spelansvar framtagen av Svenska Spel och jag vet att många klubbar nu för tiden har en spelpolicy som ingår i spelarens kontrakt, och en åtgärdsplan för att hjälpa spelare som har problem.

Närmast i tiden så ska 17-åringarna i Gothia Cup Puma Trophy utbildas i riskerna med spelmissbruk och farorna med matchfixning av Anders Wikström.