Idrotten är en viktig funktion i byggandet av ett samhälle. Idrotten skapar bit för bit förutsättningar för ett gott klimat för goda samhällsmedborgare att växa upp i. Svensk Elitfotboll vill ta tillfället i akt att bjuda in både privat och offentlig sektor till två konstruktiva dagar för att ta nästa steg i att bygga ett ännu bättre samhälle. Första spadtaget tas i Göteborg i vinter.

– Tillsammans med offentlig sektor, privat sektor och föreningslivet finns det en stor potential att tillsammans skapa bättre samhällen. För att göra det på bästa vis så behöver vi skapa långsiktiga relationer intressenterna emellan, säger Beatrice Clarke, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Svensk Elitfotboll.

Den 27-28 november genomförs årets Hållbarhetsarenan, ett initiativ av Svensk Elitfotboll, där även Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och Elitfotboll Dam (EFD) medverkar som gäster. Fotbollens betydelse i det lokala samhället blir ett genomgående tema under de två dagar konferensen äger rum. Över 120 personer från ligor, klubbar, partners, förbund, privat sektor och offentlig sektor är anmälda att medverka för att bland annat prata om fotbollens viktiga roll för att förebygga livslånga utanförskap i samhället.

– Vi på EFD ser det som en viktig del att vara med på hållbarhetsarenan då vi vill sprida vår kunskap och synsätt på fotbollens viktiga roll i samhället. Det är en del av vårt ansvar att vara med i dialoger om vad för kliv fotbollen behöver ta för att vi tillsammans ska fortsätta att utvecklas. Det kommer vara två givande dagar där jag ser att vi lämnar med insikter, inspiration och fler spelkamrater, säger Linn Eriksson, sponsor- och hållbarhetskoordinator på Elitfotboll Dam.

De på Hållbarhetsarenan valda diskussionsämnena berör bland annat fotbollens samhällsverkande roll och hur den kan användas för att skapa ett mer inkluderat samhälle tillsammans med näringslivet och den offentliga sektorn. 

Konferensen kommer att innehålla gästspel från samhälls- och framtidsanalytikern Troed Troedson och nationalekonom Ingvar Nilsson, där den sistnämnda ligger bakom rapporten Fotbollsplanen mitt i byn som beskriver den samhällsnytta elitfotbollen i landet bidrar med varje år.

Platsen för Hållbarhetsarenan 2023 är Clarion Hotel Post i Göteborg.

Läs mer om Svensk Elitfotbolls hållbarhetsarbete här