Förra veckan anordnades MAQS Sports Law Arena i Göteborg som är ett forum för diskussion och kunskapsutbyte inom sport- och eventbranschen. Svensk Elitfotboll deltog för att berätta om elitfotbollens ordnings- och säkerhetsarbete samt hur det förhöjda säkerhetsläget i Sverige påverkat fotbollen.

– Arenasäkerheten är ett aktuellt och viktigt ämne, inte minst på grund av det förhöjda säkerhetsläget i landet men även med tanke på de ordningsstörningar som inträffat inne på våra arenor den här säsongen. Eventet gav oss möjligheten att berätta om hur vi inom elitfotbollen arbetar för att skapa trygga arrangemang samtidigt som det är värdefullt att få insikter kopplat till hur andra aktörer inom branschen jobbar med säkerhetsfrågor, säger Johan Schollin, matchdelegatkoordinator & SLO-ansvarig på Svensk Elitfotboll.

Svensk Elitfotboll delade scenen tillsammans med tidigare polischef Klas Friberg, förbundschefen för Göteborgs friidrottsförbund Eva-Leva Frick samt Marcus Viberg, säkerhetschef för Got Event.

Läs mer om Svensk Elitfotbolls säkerhetsarbete här.