Den svenska certifieringsmodellen där Tipselitklubbarnas talangutbildning dokumenteras och säkerställs har dragit blickarna till sig från utlandet.
– Den certifiering med stjärnsystem ni använder er av i Sverige är intressant, säger Olivier Jarosz,
senior manager för ECA Club Management Programme.

 Svensk talangutveckling och certifieringssystemet är intressant för klubbarnas organisation ECA ur den aspekten att ECA vill lära sig mer hur svenska föreningar jobbar med talangutveckling i Sverige, men också om certifieringen går att använda för att rangordna europeiska klubbar i andra sammanhang.

– Vi vill se om vi hittar några nyckeltal att använda i hela Europa, inte nödvändigtvis mätbara, för att hjälpa europeiska klubbars akademier att förbättra sina verksamheter. Till exempel är certifieringen med stjärnsystemet ni använder er av i Sverige intressant, menar Olivier Jarosz.

– De nuvarande kraven som finns idag är främst inriktade på konkreta, materiella aspekter. Men frågan vi vill undersöka är vilka nödvändiga komponenter som behövs, båda gällande materiella men också immateriella tillgångar, för att förbättra förutsättningarna för ungdomsakademier.

IMG_8973
Olivier Jarosz under sitt besök i Stockholm

Representanter från ECA var nyligen i Sverige för en konferens med sitt ECA Club Management Programme och passade då på att lära sig mer om det svenska systemet. Efteråt har certifieringen diskuterats vid ett möte i samband med ECA:s generalförsamling i Aten.

– Tipselitprogrammet presenterades som en av många goda förebilder vad gäller en modell för baskrav på en ungdomsakademi. Det som lyftes fram som ett föredöme är behovet av att regelbundet se över och utvärdera verksamheten och sammanfatta det skriftligt, för att det leder till att ledningen för ungdomsakademin såväl som klubbledningen ständigt måste reflektera över den egna verksamheten. Dock fanns det vissa tvivel om den typen av modell som Tipselit bygger på verkligen skulle fungera, med självutvärdering, i alla medlemsländer, säger Siri Wallenius från Sverige som jobbar med ECA Club Management Programme.

ECA fortsätter att diskutera ett eventuellt europeiskt certifieringssystem under sommaren och hösten.

Fakta ECA:
European Club Association bildades 2008 när organisationen ersatte G14-gruppen och European Club Forum. ECA företräder fotbollsklubbar i Europa och för deras talan gentemot stakeholders såsom UEFA och FIFA.

Fakta ECA Club Management Programme:
ECA Club Management Programme är ett utbildningsprogram i klubbmanagement som riktar sig direkt till klubbdirektörer i ECA:s medlemsklubbar med syfte att stärka deras kunskaper i alla områden som rör en modern fotbollsklubb. Programmet har 40 deltagare från 31 olika länder och från svenskt håll finns Malmö FF representerat.