EU-domstolen fastslår att UEFA och FIFA har missbrukat sina dominanta positioner och öppnar upp för att andra ligor har rätt att existera vilket i teorin öppnar upp för ett nytt fotbollsklimat i Europa. Svensk Elitfotboll anser att det är viktigt att skydda de grundläggande principerna om öppenhet och att kvalificering för internationella klubbtävlingar ska ske via årliga inhemska tävlingar. 
– Vi står sannolikt inför ett stort vägskäl. Grundfrågan som man måste gå tillbaka till är vem fotbollen finns till för?, säger Simon Åström, ordförande i Svensk Elitfotboll.

Svensk Elitfotboll är medlem i de internationella ligornas paraplyorganisation European Leagues och agerar där som företrädare för Allsvenskan och Superettan. Tillsammans med European Leagues och övriga stakeholders i den europeiska fotbollen arbetar Svensk Elitfotboll aktivt med frågor som rör fotbollens ekosystem, såsom att verka för en bra balans mellan inhemska ligor och internationella klubbtävlingar och relevanta, solidariska ekonomiska fördelningsmodeller.

– De exakta konsekvenserna av gårdagens dom håller vi på att kartlägga tillsammans med SvFF, European Leagues och UEFA. Som en konsekvens av den rättsliga processen har UEFA under de senaste åren uppdaterat sitt regelverk och sina arbetssätt för att bättre kunna leva upp till den lagstiftning som gäller på EU-nivå. UEFA:s första bild är att gårdagens dom inte kommer med något som omkullkastar det, och att UEFA:s sätt att hantera tävlingsstrukturer nu är anpassat efter det som domen anger. Exakt på vilken nivå det är gällande och hur det ytterligare behöver utvecklas får vi se den kommande tiden, menar Simon Åström.

EU-domstolen lutar sig i sin dom mycket mot att fotbollsstrukturen måste kunna leva upp till att vara ”transparent, objektiv och icke-diskriminerande”. Det anser Svensk Elitfotboll vara bra och viktiga värden som förhoppningsvis leder till att alla aktörer rannsakar sig och anpassar sig ytterligare för att världen ska få en bättre fotboll.

231114 Simon Åström, Ordförande Svensk Elitfotboll, under Allsvenskans Stora Pris den 14 november 2023 i Stockholm. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN / COP 320 / SH0438

Domen i EU-domstolen kommer efter att A22, som företräder den så kallade Superligan rättsligt prövat UEFA:s tävlingsmonopol. EU-domstolen öppnar upp möjligheten för konkurrerande ligor att verka på marknaden, men tydliggör också att man inte tar ställning för just Superligan. 

– Om man bedömer att dagens modell som ligger under UEFA inte lever upp till kraven om öppenhet så kan vi konstatera att den så kallade Superligan definitivt inte gör det. Den bygger på ett mer slutet system som minskar tillgängligheten för klubbar och ligor att nå den högsta möjliga nivån, den kommer att öka det ekonomiska gapet mellan de största klubbarna och de mindre, och den kommer påverka möjligheterna att upprätthålla starka nationella ligor, fortsätter Simon Åström.

Svensk Elitfotbolls bild är att de inhemska ligorna är grunden till intresset för fotbollen. Det är här som svenska supportrar och klubbar ska och kan drömma om framgångar. Det är via de nationella ligorna som klubbar kan kvalificera sig för de största internationella klubblagsturneringarna. Den öppenheten i strukturen, och med förutsättningen att det alltid är sportsliga resultat som kvalificerar lag för en viss nivå är värd att slåss för.

– Efter gårdagens dom kan vi konstatera att det finns en stor enighet mellan fotbollens stakeholders. Vi satt under gårdagen i möten med UEFA, European Leagues, ECA, spelarfacket FIFPRO och den europeiska supporterunionen, där alla kraftfullt och unisont stod bakom dagens modell. Den är inte perfekt, och självklart behöver fotbollens styrande organ utvecklas och anpassa sig efter att leva upp till lagar och krav om öppenhet. Men alternativet innebär en mycket större risk. Att tro att utbrytarligor skulle ha större incitament att utveckla fotbollen i stort istället för att drivas av ekonomiska incitament är naivt, anser Simon Åström och fortsätter.

– Vi står sannolikt inför ett stort vägskäl. Grundfrågan som man måste gå tillbaka till är vem fotbollen finns till för? Är fotbollen till för ägare och investerare som vill optimera sin avkastning? Eller är den till för alla supportrar och fotbollsspelande ungdomar? Jag vet vad jag tycker. Dagens modell är långt ifrån perfekt, men den bygger på kompromisser mellan alla intressenter. Den avsätter tydliga medel för ungdomsfotboll, den har inbyggda solidaritetsmekanismer för att ge tillbaka till mindre förbund, ligor och klubbar och strävar efter att hitta en tillräcklig balans. Det finns mycket att utveckla, definitivt. Både gällande balans och solidaritet, öppenhet med mera. Men riskerna i att stycka upp fotbollen är att utvecklingen snabbas på i fel riktning. Förhoppningsvis leder detta till en större ödmjukhet och vilja att utvecklas, men inom ramen för befintligt system.