Den Europeiska Idrottsveckan går av stapeln i mitten av september. Svensk Elitfotboll slår som en del av Association of European Professional Football Leagues (EPFL) ett slag för fördelar som idrott och fysisk aktivitet har på individer och på samhället i stort.
– Vi är stolta över att kunna marknadsföra och uppmuntra till idrottsutövande och fysiska aktiviteter både på europeisk och nationell nivå, säger Lars-Christer Olsson, Ordförande i Svensk Elitfotboll.

De är EU-Kommissionen som i samarbete med EPFL tagit initiativet till den Europeiska Idrottsveckan som pågår mellan 7-13 september. Svensk Elitfotboll är glada att aktivt kunna delta och stödja den Europeiska Idrottsveckans kampanj. Svensk Elitfotboll kommer att sprida kampanjens budskap via svenskelitfotboll.se samt sociala medier. På så sätt hoppas vi kunna uppmuntra fler att engagera sig i en hälsosam och aktiv livsstil.

– Vi är stolta över att kunna marknadsföra och uppmuntra till idrottsutövande och fysiska aktiviteter både på europeisk och nationell nivå. Idrott, och speciellt fotboll, är ett enkelt sätt att föra samma personer från många olika bakgrunder och samtidigt skapa en gemensam tolerans för varandra, oavsett deras bakgrund, kultur, ålder, kön eller fysisk förmåga, säger Lars-Christer Olsson, Ordförande i Svensk Elitfotboll.

Den Europeiska Idrottsveckan har som mål att:
– Marknadsföra och uppmuntra idrott och fysisk aktivitet på europeisk, nationell, regional och lokal nivå

– Öka medvetenheten med idrottens och träningens fördelar

– Genom sporten stärka toleransen människor emellan

– Utmärka idrotten som ett medel för att lösa upp problemen i samhället

– Föra samma individer, myndigheter, sportrörelsen, organisationer och den privata sektorn

– Uppmuntra och utveckla gräsrotsinitiativ