Fryshuset gör i år sitt tredje raka år med svensk elitfotbolls gemensamma Uppförandekod. I år kommer Fryshuset att fokusera på omklädningsrumssnack, språkbruk och kulturen det för med sig.
– Det är otroligt viktigt att ta ansvar för att vi är förebilder. Främst för oss själva, men i det här sammanhanget också för svensk elitfotboll, säger Beatrice Clarke, Utveckling Fryshuset.

De två tidigare säsongerna har Fryshuset besökt alla klubbar i Allsvenskan och Superettan för att dels informera om fotbollens gemensamma värdegrund, och dels för att implementera densamma. 2017 lades stort fokus på att skapa ambassadörer i föreningarna och för att klargöra att beteenden får konsekvenser.

2018 blir en fortsättning med arbetet att skapa ambassadörer i klubbarna och för att implementera Uppförandekoden i vardagen, men fokus kommer att ligga på språkbruk och på att få ambassadörerna att ta mer ansvar tillsammans med övriga i sin förening.

– Vi kommer att genomföra ett antal värderingsövningar där deltagarna måste ta ställning som individ, och som förening. Man vet i regel vad föreningen representerar för värdeord men man ska ändå ta ställning som individ, menar Beatrice Clarke och fortsätter.

– Ibland kan man utrycka sig klumpigt utan att mena det men det får konsekvenser. Alla kan förändra sitt eget beteende. Och viktigt att förstå, oavsett situation så äger du ditt eget beteende.

Uppförandekoden är svensk elitfotbolls värdegrund där alla är välkomna oavsett ursprung och fotbollen vill ha en miljö där nya förebilder skapas. Samtliga 32 klubbar har redan undertecknat Uppförandekoden och i det här skedet så besöker Fryshuset klubbarna med dess a-lagsspelare och akademispelare en tredje gång med uppdrag att levandegöra och implementera Uppförandekoden samt se över fotbollens språkbruk.

– Det är otroligt viktigt att ta ansvar för att vi är förebilder, främst för oss själva, men i det här sammanhanget också för svensk elitfotboll. DÅ har man ett större ansvar, man är förebild för ett helt samhälle.

– Det som sker på läktaren hänger ihop med det vi ser på planen. Allt hänger ihop. Tar man fighten för att lyfta frågorna och ställer sig i frontlinjen så visar man vad man vill och att man vill ta ställning. Då vill andra göra samma sak. Det får ringar på vattnet.

Fryshusets tredje år med Uppförandekoden inleds under våren 2018.

Fryshuset:
Världens största organisation för barn och ungdomar. Fryshuset skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedrivs ett 50-tal olika verksamheter inom områdena; Ungdomskultur, Föredöme och framtidstro, Skolor samt Arbete och entreprenörskap.

Fakta Uppförandekoden:
Samtliga klubbar i Allsvenskan och Superettan skrev inför säsongen 2014 på svensk fotbolls Uppförandekod. Ett dokument där klubbarna berättar att de gemensamt arbetar för en fotboll där:

  • Alla känner sig välkomna, oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet eller nationalitet
  • Alla känner sig trygga och säkra att gå på våra arrangemang
  • Vi arbetar tillsammans för att bejaka den positiva stämningen på våra läktare
  • Vi alla visar respekt för varandra oavsett om det rör spelet, spelarna, domarna, ledarna, anställda, förtroendevalda och publiken.

För oss handlar fotboll om rättvisa, respekt, värdighet, passion och glädje – och vi agerar för att visa det.