Om Svensk Elitfotboll

SEF-webb

Grundat år: 1928
Medlemmar: 32 st (klubbarna i Allsvenskan och Superettan)
Verksamhet: Fotboll

”SEF skall genom professionellt agerande, tillsammans med sina medlemsklubbar, aktivt skapa sportsliga, ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för att till fullo ta tillvara på den utvecklingspotential som finns för Allsvenskan, Superettan och den nationella herreliten i fotboll.”

Svensk Elitfotboll är en intresseorganisation för alla föreningar i Allsvenskan och Superettan. Svensk Elitfotbolls uppdrag är att vara ledande i utvecklingen av svensk elitfotboll på klubbnivå sportsligt, ekonomiskt, kommersiellt och administrativt.

Genom gemensamma avtal ska Svensk Elitfotboll bidra till att ge elitföreningarna ökade ekonomiska förutsättningar för elitfotboll med siktet inställt på internationella framgångar för svensk klubbfotboll i de av UEFA arrangerade europeiska cuperna.

Svensk Elitfotboll medverkar genom marknadsföring och kommunikation till att skapa publikintresse för klubbfotboll på elitnivå.

Svensk Elitfotboll och dess medlemsföreningar verkar mot våld, diskriminering på grund av hudfärg, kön, ursprung, religion och ålder.

Svensk Elitfotbolls Verksamhetsidé och vision

I det kvalitetsarbete som gjordes inom sportkontoret fann vi gemensamt följande verksamhetsidé för Svensk Elitfotbolls sportkontor:

Vi skall, på uppdrag av medlemmarna och styrelsen, aktivt utveckla förutsättningarna för herrelitfotbollen inom Allsvenskan och Superettan genom samarbete med medlemsklubbarna, partners och Svenska Fotbollförbundet

Visionen beskrevs på följande sätt:

Vi, på Svensk Elitfotbolls sportkontor, ska alltid i vårt arbete överträffa våra kunders och intressenters förväntningar.

Detta skall uttolkas på följande sätt:  De långsiktiga målen förutsätter att hela medlemsgruppen engagerar sig och arbetar för de mål som skall nås. Det är inte enbart personal och Förbundsstyrelsen som har ansvar för måluppfyllelse, men det är kansliet som bevakar, stöter på och arbetar med målen på heltid. I det arbetet skall särskild vikt läggas vid att se till att vi och våra medlemmar och partners gemensamt förstår nyttan med vad vi gör, samt att våra medlemmar upplever att vi över förväntan bidrager till att nyttan uppstår.

Historia

Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) bildades i Malmö den 1 december 1928 som en motpol till Svenska Fotbollförbundet, då förbundets relation med de Allsvenska klubbarna inte var den bästa för tillfället. Klubbarna kände sig förfördelade i många fall.

SEF:s förste ordförande blev John Bill Pettersson från Helsingborgs IF. När de första spadtagen mot ett bildande togs vid ett möte i Helsingborg 1927 så blev Bill ordförande i ett förtroenderåd, och när Föreningen Svenska Serien Division 1 bildades 1928 så var det naturligt att den då 42-årige Bill Pettersson satt kvar som ordförande.

1935 åkte Helsingborg ur Allsvenskan och eftersom endast allsvenska lag fick vara med i SEF så fick Bill Pettersson lämna ifrån sig ordförandeklubban till Sven Jonsson, IK Sleipner.

Under Sven Jonssons tid bestämdes även att spelarna skulle ha nummer på sina tröjor. Något som genomfördes trots vissa protester att spelarna skulle se ut som cirkusartister.

1942 valdes den tidigare sekreteraren i organisationen, Eric Persson,hövdingen kallad, till ordförande i SEF.Under Eric Perssons tid effektiviserades SEF:s arbete i hög grad och organisationens inflytande ökade. Persson föreslog bland annat att spelarna i Allsvenskan skulle gå under kontrakt för att förhindra utländska klubbar att ta spelare hur som helst och för att klubbarna då skulle kunna kräva mer tid för träning av sina spelare.

Eric Persson satt hela 46 år i Malmö FF:s styrelse, mellan 1929-1975, men sparkades från sin post som ordförande i SEF 1957 sedan han coachat Malmö FF vid en turnering vid Medelhavet i stället för att dyka upp på SEF:s årsmöte.

1957 valdes Erik ”Skräddaren” Svensson från Örgryte IS in som ordförande efter Eric Persson. Skräddaren fick sitt smeknamn efter att han trots ekonomiska problem lyckats få ihop finanserna för ÖIS. Erik Svensson fick en händelserik tid som ordförande i SEF när det nya mediet televisionen gav upphov till många förhandlingar.

1959 lades Allsvenskan om att spelas höst-vår och det blev tillåtet att spela matcher i elljus.

Under Erik Svensson beslutades också att SEF-klubbarna skulle betala 10 000 kronor i skadestånd vid övergångar mellan varandra, där parterna inte kunde komma överens.

1962 avgick Erik Svensson i samband med årsmötet då flera år av tuffa förhandlingar tagit ut sin rätt.

Helsingborgs IF:s Einar Nilsson valdes 1962 in som ordförande i SEF.  Ett av de första besluten Einar Nilsson var med och fattade var att von Rosens pokal som tillföll vinnaren av Allsvenskan också skulle tillverkas i miniatyr, att behålla för den vinnande klubben.

1966 släpptes det revolutionerande förslaget att slopa amatörbestämmelserna. Vid ett möte i Malmö enades att så skulle ske till förmån för RF:s allmänna tävlingsbestämmelse samt SvFF:s ersättningsbestämmelser. Sju av tolv klubbar röstade för förslaget och 1967 blev första säsongen utan amatörbestämmelser i svensk fotboll.

1972 ändrades SEF:s namn till nuvarande Föreningen Svensk Elitfotboll. Året efter avgick Einar Nilsson som ordförande i samband med årsmötet.

IFK Norrköpings Lars Appelqvist valdes våd årsmötet 1973 in som ny ordförande i SEF. Appelqvist satt även sedan 1970 med i Svenska Fotbollförbundets styrelse och hade varit kassör i SEF sedan 1964.

Gösta Bohman, med IFK Göteborg som hemvist, blev Svensk Elitfotbolls förste heltidsanställde generalsekreterare. Det historiska beslutet om tjänsten tog styrelsen efter årsmötet 1973. Bohman var rustad för uppdraget, då han sedan 1962 varit SEF:s sekreterare.

SEF hade vid den här tidpunkten 47 medlemsklubbar. 14 klubbar i Allsvenskan och 28 i Division 2, samt fem klubbar i Division 3 som enligt överenskommelse fått vara kvar.

Vid ingången till 1978 lämnade Gösta Bohman över jobbet som Generalsekreterare till Lars Appelqvist. Norrköpingsfödde Lars hade funnits i SEF-styret sedan 1964 och blev dess ordförande 1973. Lars Appelqvist var ordförande i IFK Norrköping när han accepterade anbudet från Svensk Elitfotbolls styrelse. Civilt var han bankdirektör. Det var också Lars som gav Svensk Elitfotboll ett kansli och själv stod för en organisation som var i takt med tiden. Samtidigt tog Lennart Johansson över som ordförande i SEF.

Under Lennart Johanssons tid togs beslut att minst fem ledamöter i SEF-styrelsen också skulle tillhöra en allsvensk klubb och samtidigt vara ledamöter i en medlemsklubbs styrelse eller sektion. Det beslutades också att varje svenskt lag fick tillåtelse att använda två utländska spelare i ligan.

SEF gjorde också en undersökning över sina klubbars ekonomi och märkte att de i många fall skenade, varpå tanken om ett mätinstrument föddes – elitlicensen.

Lennart Johansson var med och fixade så att Sverige fick EM på hemmaplan 1992 och gjorde senare karriär som President i UEFA och rankas än idag som en av de största ledarna i landet.

1984 lämnade Lennart Johansson sin post som ordförande i SEF för att bli ordförande i SvFF i stället. I hans ställe valdes Stig Sunne, vice ordförande i Malmö FF, in som ordförande i SEF.

1986 ändrade SEF i stadgarna att medlemskap skulle endast vara till för de klubbar som spelade i Allsvenskan eller i någon av de två Division 1-serierna.

Årsredovisningen det här året visade nytt rekord. 13.45 miljoner kom in till SEF varav 12.85 miljoner från Tipstjänst och Sveriges Radio.

1989 lämnade Stig Sunne ifrån sig ordförandeklubban till en annan vice ordförande i Malmö FF. Bengt Madsen. Madsen hade tack vare positionen i Malmö FF några år tidigare kommit in i SEF:s styrelse och jobbade hårt och förtjänstfullt med att öka inkomsterna från både tv och Svenska Spelavtal. Under Madsens tidsperiod så ökade de så kallade SEF-medlen till över 100 miljoner kronor.

Publiksiffrorna ökade också och SEF var bland annat med och startade Royal League samt embryot till de europeiska ligornas organisation EPFL.

1991 blev Madsen också vice ordförande i Svenska Fotbollförbundet.

Mellan 1990-1991 satt Lars-Christer Olsson som Generalsekreterare i SEF men när Lars-Åke Lagrell blev vald som ordförande i SvFF så ville han i stället ha Lars-Christer som Generalsekreterare i förbundet. Därför tillträdde Tommy Theorin som Generalsekreterare 1994.

2005 lämnade Bengt Madsen sin post som ordförande i SEF till förmån för Djurgårdens Bosse Lundquist.

Tommy Theorin kom närmast från hockeyn och var med och utvecklade de svenska evenemangen, höjde publiksnittet och utvecklade Allsvenskans image genom att införa saker som statistikinsamling och upptaktsträffar. Ordförande Bosse Lundquist utvecklade tv-avtalet, som tidigare hanterats av SvFF, till att SEF skulle få en större roll.

2008 tar IF Elfsborgs Bosse Johansson över rollen som ordförande i SEF.  Bosse hade när han kom in i SEF i mars 2009 uppfattningenatt de beslut som fattades i SEF tidigare i alltför hög utsträckning var från utövarnas perspektiv, men fotbollen hade sedan 90-talet fått se större kommersiellt och publikt fokus.

Bosse ville också moderniserade SEF till en allt mer professionell organisation och på Bosses initiativ tillsatte SEF 2009 en utredning för att ta reda på vad svensk fotboll kunde göra bättre eftersom man märkt av att man halkat efter resten av Europa på många områden. Detta ledde till att konsultbolaget JKL 2010 levererade en utredning kallad Framtidsutredningen och som senare mynnade ut i Nordens Bästa Liga.

Bosse Johansson var också med och flyttade SEF:s kontor från Malmö till Stockholm innan han 2012 lämnade över ordförandeklubban till Lars-Christer Olsson. Lars-Christer började sin fotbollskarriär i föreningen Bjärreds IF och det var startskottet för hans stora fotbollsintresse och alla de uppdrag han skulle komma att få inom fotbollen. Lars-Christer har varit kanslichef på Skånes Fotbollförbund och samtidigt varvade han detta med ekonomistudier och tränade fotbollslag. 1990 utsågs han till generalsekreterare för Svensk Elitfotbolll och efter det blev han snabbt ett namn i fotbollskretsar. När Lars-Åke Lagrell lämnade sin post som Generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet för att bli ordförande, blev Lars-Christer snabbt en tilltänkt kandidat, en plats han inte kunde säga nej till. År 2000 tyckte dock Lennart Johansson att Lagrell haft honom länge nog och erbjöd honom en tjänst på Uefa och från och med 2004 blev han högste verkställande tjänsteman i UEFA. Med tanke på hans fantastiska karriär och stora erfarenheter inom fotbollsvärlden blev Svensk Elitfotboll oerhört glada när vi 2012 ”fick tillbaka” honom som ordförande i föreningen efter hans avslutade Uefauppdrag. Sedan 2016 är Lars-Christer Olsson även ordförande i den Europeiska ligaföreningen European Leagues.

Mats Enquist tog 2012 över posten som Generalsekreterare efter Tommy Theorin. Mats har bland annat ett förflutet inom Golfförbundet. Under Mats Enquists år i Svensk Elitfotboll så har organisationen vuxit, utvecklats och blivit starkare. Mats har tagit arbetet med Nordens Bästa Liga vidare och Svensk Elitfotboll har här kommit en bra bit på vägen genom supportersamverkan, samhällsengagemang och en tydligare kommunikation utåt. Mats har också sett till att Svensk Elitfotboll kunnat lansera nya projekt som eAllsvenskan och Allsvenskan Fantasy samt att Svenska Futsalligan har upptagits inom ramarna för SEF:s verksamhet.

Svensk Elitfotbolls ordföranden genom åren:
1928-1935  John Pettersson
1935-1942  Sven Jonsson
1942-1957  Eric Persson
1957-1962  Erik Svensson
1962-1973  Einar Nilsson
1973-1978  Lars Appelqvist
1978-1984  Lennart Johansson
1984-1989  Stig Sunne
1989-2005  Bengt Madsen
2005-2009  Bo Lundquist
2009-2012  Bo Johansson
2012-         Lars-Christer Olsson

Svensk Elitfotbolls Generalsekreterare genom åren:
1973-1978: Gösta Bohman
1978-1992: Lars Appelqvist
1992-1994: Lars-Christer Olsson
1994-2012: Tommy Theorin
2012-:          Mats Enquist

———
Andra aktörer inom fotbollen

 Svenska Fotbollförbundet

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) är det nationellt styrande organet för fotboll i Sverige. SvFF bildades den 18 december 1904, och är Sveriges största specialidrottsförbund. 2011 var 3.291 föreningar medlemmar i SvFF. De hade sammanlagt ungefär en miljon medlemmar av vilka cirka 500.000 var aktiva spelare. Tillsammans står dessa för en tredjedel av den samlade svenska idrottsrörelsens aktiviteter.

Svenska Fotbollförbundet har till uppgift att främja och administrera fotbollen i landet och att företräda den utom landet. Förbundet skall också arbeta för en dopingfri fotboll.
Svenska Fotbollförbundet är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt till Fédération Internationale de Football Association (FIFA) och Union des Européennes de Football (UEFA).SvFF skall följa de nämnda organisationernas stadgar och regler.

Svenska Fotbollförbundets övergripande mål är att nationalsporten fotboll ska förbli Sveriges största och ledande idrott. SvFF ska hålla samman elit och bredd och ha en bra ekonomisk balans. A-landslagen ska kvalificeras sig för de stora mästerskapen, på damsidan är målet medalj.

SvFF ska vara aktivt och pådrivande inom FIFA, UEFA och RF. Föreningar ska vara väl fungerande med fler, och för tidens behov rätt utbildade, ledare. SvFFs organisation ska spegla samhällets mångfald. SvFF ska öka antalet utövare genom nya tävlingsformer och ta initiativ för att öka intresset hos allmänheten. Breddfotbollen ska erbjuda alla som vill, oavsett nationalitet, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, en positiv, hälsofrämjande och utvecklande fritidsmiljö. SvFF ska verka för organiserad fotboll inom ramen för den ordinarie skoldagen på såväl grund- som gymnasieskolan. Fotbollen ska vara den största publiksporten och öka antalet åskådare och TV-tittare.

Mottot är: ”Alla är olika – Olika är bra”

SvFF organiserar också Svenska Cupen, där SEFs 32 klubbar medverkar.

 UEFA

UEFA ( Union of European Football Associations) är tävlingsarrangör och ansvarar för organisation och regleringen av den gränsöverskridande fotbollen i Europa. UEFA organiserar vart fjärde år EM för nationella sammanslutningar också.

UEFA är främst känd för sina europeiska klubbtävlingar, Champions League och Europa League. Allsvenskan ranking ligger idag på plats 22 på UEFA Association koefficient. I praktiken innebär det att Allsvenskan får ett lag i kvalet till UEFA Champions League och ytterligare tre i kvalet till Europa League.

De europeiska professionella fotbollsligorna, vilket motsvarar 30 ligor i Europa, har också fått en del representation på UEFA-nivå.

fifa FIFA

Fifa (Fédération Internationale de Football Association) är fotbollvärldens styrande organ och är främst känd för att organisera fotbolls-VM vart fjärde år. Fifa har det största ansvaret för reglementen samt främjande och utveckling av fotboll på internationell nivå.

All fotboll som spelas på någon officiell nivå måste följa de lagar av spelet, som fastställts av FIFA. Så allt från Offsideregeln till internationella samtal eller om målkameror ska införas, beslutas av de Zürich-baserade organet.

Fifas regler beslutas av Internationella fotbollsförbundet Board (IFAB) och ses över årligen. IFAB består av fyra representanter från FIFA och en vardera från de nationella sammanslutningar av England, Skottland, Wales och Nordirland.

Fifa sätter den internationella årskalender tillsammans med UEFA utefter deras arrangemang. De datum som sätts har alltid företräde framför nationell ligafotboll. Detta innebär att FIFA och UEFA:s datum har högst prioritet i kalendern så som VM, EM, Champions League och Europa League. Sedan gäller landslagets matcher och först därefter kan Allsvenska matcher och Svenska Cupen fastställas.

UnknownEuropean Leagues

European Leagues växte sig starka under namnet European Professional Football Leagues (EPFL). Organisationen bildades 2005 ur föregångaren EUPPFL (Association of European Union Premier Professional Football Leagues) och har sin bas i Nyon i Schweiz. European Leagues är en paraplyorganisation för sina medlemmar – 32 fotbollsligor i Europa, däribland Allsvenskan och Superettan – och för bland annat deras talan mot UEFA och FIFA.

Svenske Lars-Christer Olsson, Svensk Elitfotbolls ordförande, är också ordförande i European Leagues.

European Leagues strävar efter ett samarbete, vänskapliga relationer och enighet mellan medlemsligorna samt att European Leagues gör gemensam sak för ligorna i diskussionerna med fotbollsförbund, myndigheter och intressenter, för att utveckla fotbollen på ett positivt sätt.

European Leagues vill lyfta fram politiska, sociala, kulturella, ekonomiska och utbildande dimensioner i fotbollen för att skapa en positiv utveckling på och utanför planen.

European Leagues vill vara en stark gemensam röst för alla fotbollsligor i Europa

ecaECA

European Club Association bildades 2008 när organisationen ersatte G14-gruppen och European Club Forum. ECA företräder fotbollsklubbar i Europa och för deras talan gentemot stakeholders såsom UEFA och FIFA.

UnknownWorld Leagues Forum

World Leagues Forum är en organisation bestående av 32 olika fotbollsligor från hela världen, där Svensk Elitfotboll med Allsvenskan och Superettan är en medlem. Syftet med World Leagues Forum är att förbättra styrande strukturer i världsfotbollen, att adresserad världsfotbollens frågor och utmaningar samt skapa ett utbyte mellan medlemsligorna.

ESSMA_logo_blueESSMA

European Stadium and Safety Management Association (ESSMA) är ett europeiskt nätverk med fokus på arenautveckling och säkerhet och erbjuder en plattform där medlemmarna kan dela erfarenheter och diskutera tillsammans. Bland medlemmarna finns klubbar över hela Europa men också organisationer som European Leagues, Sports Grounds Safety Authority och The Football Business Academy. Svensk Elitfotboll är medlemmar sedan 2018.