Om Svensk Elitfotboll

SEF-webb

Grundat år: 1928
Medlemmar: 32 st (klubbarna i Allsvenskan och Superettan)
Verksamhet: Fotboll

”SEF skall genom professionellt agerande, tillsammans med sina medlemsklubbar, aktivt skapa sportsliga, ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för att till fullo ta tillvara på den utvecklingspotential som finns för Allsvenskan, Superettan och den nationella herreliten i fotboll.”

Svensk Elitfotboll är en intresseorganisation för alla föreningar i Allsvenskan och Superettan. Svensk Elitfotbolls uppdrag är att vara ledande i utvecklingen av svensk elitfotboll på klubbnivå sportsligt, ekonomiskt, kommersiellt och administrativt.

Genom gemensamma avtal ska Svensk Elitfotboll bidra till att ge elitföreningarna ökade ekonomiska förutsättningar för elitfotboll med siktet inställt på internationella framgångar för svensk klubbfotboll i de av UEFA arrangerade europeiska cuperna.

Svensk Elitfotboll medverkar genom marknadsföring och kommunikation till att skapa publikintresse för klubbfotboll på elitnivå.

Svensk Elitfotboll och dess medlemsföreningar verkar mot våld, diskriminering på grund av hudfärg, kön, ursprung, religion och ålder.

Svensk Elitfotbolls Verksamhetsidé och vision

I det kvalitetsarbete som gjordes inom kansliet fann vi gemensamt följande verksamhetsidé för Svensk Elitfotbolls kansli:

Vi skall, på uppdrag av medlemmarna och styrelsen, aktivt utveckla förutsättningarna för herrelitfotbollen inom Allsvenskan och Superettan genom samarbete med medlemsklubbarna, partners och Svenska Fotbollförbundet

Visionen beskrevs på följande sätt:

Vi, på Svensk Elitfotbolls kansli, ska alltid i vårt arbete överträffa våra kunders och intressenters förväntningar.

Detta skall uttolkas på följande sätt:  De långsiktiga målen förutsätter att hela medlemsgruppen engagerar sig och arbetar för de mål som skall nås. Det är inte enbart personal och Förbundsstyrelsen som har ansvar för måluppfyllelse, men det är kansliet som bevakar, stöter på och arbetar med målen på heltid. I det arbetet skall särskild vikt läggas vid att se till att vi och våra medlemmar och partners gemensamt förstår nyttan med vad vi gör, samt att våra medlemmar upplever att vi över förväntan bidrager till att nyttan uppstår.

Historia

Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) bildades 1928 som en motpol till Svenska Fotbollförbundet, då förbundets relation med de Allsvenska klubbarna inte var den bästa för tillfället. Klubbarna kände sig förfördelade i många fall.

Svenk Elitfotbolls Generalsekreterare genom åren:
Gösta Bohman, med IFK Göteborg som hemvist, blev Svensk Elitfotbolls förste heltidsanställde generalsekreterare. Det historiska beslutet om tjänsten tog styrelsen efter årsmötet 1973. Bohman var rustad för uppdraget, då han sedan 1962 varit SEF:s sekreterare.

Vid ingången till 1978 lämnade Gösta Bohman över jobbet som Generalsekreterare till Lars Appelqvist. Norrköpingsfödde Lars hade funnits i SEF-styret sedan 1964 och blev dess ordförande 1973. Lars Appelqvist var ordförande i IFK Norrköping när han accepterade anbudet från Svensk Elitfotbolls styrelse. Civilt var han bankdirektör. Det var också Lars som gav Svensk Elitfotboll ett kansli och själv stod för en organisation som var i takt med tiden.

1992 var det dags för ett välbekant namn att ta över Generalsekreteraruppdraget, nämligen Lars-Christer Olssson. Lars-Christer började sin fotbollskarriär i föreningen Bjärreds IF och det var startskottet för hans stora fotbollsintresse och alla de uppdrag han skulle komma att få inom fotbollen. Lars-Christer har varit kanslichef på Skånes Fotbollförbund och samtidigt varvade han detta med ekonomistudier och tränade fotbollslag. 1990 utsågs han till generalsekreterare för Svensk Elitfotbolll och efter det blev han snabbt ett namn i fotbollskretsar. När Lars-Åke Lagrell lämnade sin post som Generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet för att bli ordförande, blev Lars-Christer snabbt en tilltänkt kandidat, en plats han inte kunde säga nej till. År 2000 tyckte dock Lennart Johansson att Lagrell haft honom länge nog och erbjöd honom en tjänst på Uefa och från och med 2004 blev han högste verkställande tjänsteman i UEFA. Med tanke på hans fantastiska karriär och stora erfarenheter inom fotbollsvärlden blev Svensk Elitfotboll oerhört glada när vi 2012 ”fick tillbaka” honom som ordförande i föreningen efter hans avslutade Uefauppdrag. Sedan 2016 är Lars-Christer Olsson även ordförande i den Europeiska ligaföreningen European Leagues.

Tommy Theorin tillträdde 1994 som Generalsekreterare efter Lars-Christer Olsson. Tommy var med och grundade Royal League som startade 2004 och pågick några år framåt. 2012 lämnade dock Tommy över posten som Generalsekreterare i Svensk Elitfotboll.

Mats Enquist tog 2012 över posten som Generalsekreterare efter Tommy Theorin. Mats har bland annat ett förflutet inom Golfförbundet. Under Mats Enquists år i Svensk Elitfotboll så har organisationen vuxit, utvecklats och blivit starkare. Mats har tagit arbetet med Nordens Bästa Liga vidare och Svensk Elitfotboll har här kommit en bra bit på vägen.

Svensk Elitfotbolls ordföranden genom åren:
1928-1935  John Pettersson
1935-1942  Sven Jonsson
1942-1957  Eric Persson
1957-1962  Erik Svensson
1962-1973  Einar Nilsson
1973-1978  Lars Appelqvist
1978-1984  Lennart Johansson
1984-1989  Stig Sunne
1989-2005  Bengt Madsen
2005-2009  Bo Lundquist
2009-2012  Bo Johansson
2012-         Lars-Christer Olsson

 Svenska Fotbollförbundet

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) är det nationellt styrande organet för fotboll i Sverige. SvFF bildades den 18 december 1904, och är Sveriges största specialidrottsförbund. 2011 var 3.291 föreningar medlemmar i SvFF. De hade sammanlagt ungefär en miljon medlemmar av vilka cirka 500.000 var aktiva spelare. Tillsammans står dessa för en tredjedel av den samlade svenska idrottsrörelsens aktiviteter.

Svenska Fotbollförbundet har till uppgift att främja och administrera fotbollen i landet och att företräda den utom landet. Förbundet skall också arbeta för en dopingfri fotboll.
Svenska Fotbollförbundet är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt till Fédération Internationale de Football Association (FIFA) och Union des Européennes de Football (UEFA).SvFF skall följa de nämnda organisationernas stadgar och regler.

Svenska Fotbollförbundets övergripande mål är att nationalsporten fotboll ska förbli Sveriges största och ledande idrott. SvFF ska hålla samman elit och bredd och ha en bra ekonomisk balans. A-landslagen ska kvalificeras sig för de stora mästerskapen, på damsidan är målet medalj.

SvFF ska vara aktivt och pådrivande inom FIFA, UEFA och RF. Föreningar ska vara väl fungerande med fler, och för tidens behov rätt utbildade, ledare. SvFFs organisation ska spegla samhällets mångfald. SvFF ska öka antalet utövare genom nya tävlingsformer och ta initiativ för att öka intresset hos allmänheten. Breddfotbollen ska erbjuda alla som vill, oavsett nationalitet, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, en positiv, hälsofrämjande och utvecklande fritidsmiljö. SvFF ska verka för organiserad fotboll inom ramen för den ordinarie skoldagen på såväl grund- som gymnasieskolan. Fotbollen ska vara den största publiksporten och öka antalet åskådare och TV-tittare.

Mottot är: ”En förening i varje by, fotboll för alla”

SvFF organiserar också Svenska Cupen, där SEFs 32 klubbar medverkar samt Super Cupen där vinnaren i Svenska Cupen och de Allsvenska segrarna möts.

 UEFA

UEFA ( Union of European Football Associations) är tävlingsarrangör och ansvarar för organisation och regleringen av den gränsöverskridande fotbollen i Europa. UEFA organiserar vart fjärde år EM för nationella sammanslutningar också.

UEFA är främst känd för sina europeiska klubbtävlingar, Champions League och Europa League. Allsvenskan ranking ligger idag på….och har UEFA Association koefficient bord. I praktiken innebär det Allsvenskan får fyra lag i UEFA Champions League och ytterligare tre i Europa League.

De representativa strukturer för UEFA huvudsakligen förening-baserad med FA representerar engelsk fotboll på många kommittéer. De europeiska professionella fotbollsligorna, vilket motsvarar 30 ligor i Europa, har också fått en del representation vid UEFA: s nivå.

fifa FIFA

Fifa (Fédération Internationale de Football Association) är fotbollvärldens styrande organ och är främst känd för att organisera fotbolls-VM vart fjärde år. Fifa har det största ansvaret för reglementen samt främjande och utveckling av fotboll på internationell nivå.

All fotboll som spelas på någon officiell nivå måste följa de lagar av spelet, som fastställts av FIFA. Så allt från Offsideregeln till internationella samtal eller om målkameror ska införas, beslutas av de Zürich-baserade organet.

Fifas regler beslutas av Internationella fotbollsförbundet Board (IFAB) och ses över årligen. IFAB består av fyra representanter från FIFA och en vardera från de nationella sammanslutningar av England, Skottland, Wales och Nordirland.

Fifa sätter den internationella årskalender tillsammans med UEFA utefter deras arrangemang. De datum som sätts har alltid företräde framför nationell ligafotboll. Detta innebär att FIFA och UEFA:s datum har högst prioritet i kalendern så som VM, EM, Cha,pions League och Europa League. Sedan gäller landslagets matcher och först därefter kan Allsvenska matcher och Svenska Cupen fastställas.